"Bu mevcut ruh, şu makul kanuna olmuş iki kardeş, iki yoldaş." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın ruhu ile kâinattaki fıtri kanunların mahiyet ve menşe itibariyle birbirine benzemesini Üstad Hazretleri "iki yoldaş, iki kardeş" diye tarif ediyor.

Mesela, bitkilerdeki gelişip büyüme kanunu ile insanın ruhu, fıtrat olarak aynı âlemden geliyorlar. Biri diğeri ile kardeş hükmündedirler. Her ikisi de ezelî iradenin arşı ve tecelli sahası olan âlem-i emirden geliyorlar. Her ikisi de sabit ve devamlıdır. Her ikisi de vücutları olan beden ve ağaca müdebbirlik yapıyorlar. Her ikisi de değişmekten ve başkalaşmaktan masundurlar. Her ikisi terkip ve dağılmaktan beridirler. Her ikisi de besatet sahibidirler. Yani parçalardan meydana gelmemişler.

Ama aralarında farklı noktalar da vardır. Mesela, insan ruhunda hayat ve şuur varken, bitkileri idare eden ruhları hükmündeki kanunlarda şuur yoktur. Hayatları çok basittir.

İnsan ruhunda terakki etme istidadı varken; bitkilerde yoktur. İnsan ruhu birçok kabiliyetlere sahipken, bitkilerin ruhu hükmünde olan gelişme kanununda bu kabiliyetler yoktur. Ama esas olarak ve temel hususlarda kardeş ve yoldaştırlar.

Üstad Hazretleri bu manayı veciz olarak şu şekilde özetliyor:

"Eğer envâdaki kanunlara kudret-i Hâlık vücud-u haricî giydirirse, her biri bir ruh olur."(1)

Yani kâinattaki kanunlara harici vücud ve buna bağlı bir şuur ve hayat verilse, insan ruhu olur. İnsan ruhundan da şuur ve hayat çıkarılsa, kâinattaki o fıtrî kanunlardan olur. Bu da her iki kanunun ne kadar yakın ve kardeş olduklarını gösterir.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Ruh nedir? (Video)

(1) bk. Sözler, Lemeat, Ruh, vücud-u haricî giydirilmiş bir kanundur

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

msaydin
"Eğer envâdaki kanunlara kudret-i Hâlık vücud-u haricî giydirirse, herbiri bir ruh olur." bu cümlede şuur anlamını veren kelime hangisidir ? vücudu harici maddi vücut anlamında değil mi ?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)
Kanunlar nispidir. Ama ruh bir kanun olduğu halde, nispi değil, hakikdir. Mesela yerin çekim kanunu vardır ama dünya ile güneş ortadan kalksa, çekim kanunu da yok olur. Fakat insan öyle değil, beden ortadan kalksa, ruh devam eder. Çünkü ruh müstakil olarak vardır. Dolayısı ile ruh kendine has bir hayatı vardır. İnsan ruhu ise hem hayatı hem de şuuru vardır denmek istenmiştir. Yoksa söz konusu ifadede şuur kelimesi geçmiyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR