"Bu mevcut ruh, şu makul kanuna olmuş iki kardeş, iki yoldaş." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın ruhu ile kainattaki fıtri kanunların mahiyet ve köken olarak birbirine benzemesini Üstat "iki yoldaş, iki kardeş" diye tarif ediyor.

Mesela, bitkilerdeki gelişip büyüme kanunu ile insanın ruhu, fıtrat ve köken olarak aynı alemden geliyorlar. Biri diğeri ile kardeş hükmündeler. Her ikisi de ezeli iradenin arşı ve tecelli sahası olan alem-i emirden geliyorlar. Her ikisi de sabit ve devamlıdır. Her ikisi de vücutları olan beden ve ağaca müdebbirlik yapıyorlar. Her ikisi de değişmek ve başkalaşmaktan münezzeh ve masundurlar. Her ikisi terkip ve dağılmaktan beridirler. Her ikisi de besatet (basitlik, sadelik) sahibidirler.

Ama aralarında farklı noktalar da vardır. Mesela insan ruhunda hayat ve şuur varken, bitkilerin ruhunda şuur yoktur ve hayat basit olarak vardır.

İnsan ruhunda genişleyip terakki etme istidadı varken; bitkilerde bu yoktur. İnsan ruhu bir çok kabiliyetlere sahipken, bitkilerin ruhu hükmünde olan gelişme kanunun da bu kabiliyetler yoktur. Ama köken olarak ve temel hususlarda kardeş ve yoldaştırlar.

Üstat bu manayı veciz olarak şu şekil özetliyor:

"Eğer envâdaki kanunlara kudret-i Hâlık vücud-u haricî giydirirse, herbiri bir ruh olur."(1)

Yani kainattaki kanunlara bir şuur ve hayat verilse insan ruhu olur, insan ruhundan şuur ve hayat çıkarılsa, kainattaki o fıtri kanunlardan olur. Bu da her iki kanunun ne kadar yakın ve kardeş olduklarını gösterir.

(1) bk. Sözler, Lemeat, Ruh, vücud-u haricî giydirilmiş bir kanundur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

msaydin
"Eğer envâdaki kanunlara kudret-i Hâlık vücud-u haricî giydirirse, herbiri bir ruh olur." bu cümlede şuur anlamını veren kelime hangisidir ? vücudu harici maddi vücut anlamında değil mi ?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)
Kanunlar nispidir. Ama ruh bir kanun olduğu halde, nispi değil, hakikdir. Mesela yerin çekim kanunu vardır ama dünya ile güneş ortadan kalksa, çekim kanunu da yok olur. Fakat insan öyle değil, beden ortadan kalksa, ruh devam eder. Çünkü ruh müstakil olarak vardır. Dolayısı ile ruh kendine has bir hayatı vardır. İnsan ruhu ise hem hayatı hem de şuuru vardır denmek istenmiştir. Yoksa söz konusu ifadede şuur kelimesi geçmiyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...