"Ruh, bir kanun-u zîvücud-u haricîdir, bir namus-u zîşuurdur. Sabit ve daim fıtrî kanunlar gibi, ruh dahi âlem-i emirden, sıfat-ı iradeden gelmiş, kudret ona vücud-u hissî giydirmiştir, bir seyyâle-i lâtifeyi o cevhere sadef etmiştir..." izahı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ruh, bir kanun-u zîvücud-u haricîdir, bir namus-u zîşuurdur. Sabit ve daim fıtrî kanunlar gibi, ruh dahi âlem-i emirden, sıfat-ı iradeden gelmiş, kudret ona vücud-u hissî giydirmiştir, bir seyyâle-i lâtifeyi o cevhere sadef etmiştir. Mevcut ruh, mâkul kanunun kardeşidir. İkisi hem daimî, hem âlem-i emirden gelmişlerdir. Şayet nevilerdeki kanunlara kudret-i ezeliye bir vücud-u haricî giydirseydi, ruh olurdu. Eğer ruh, şuuru başından indirse, yine lâyemut bir kanun olurdu..."

Üstad Hazretlerinin yukarıdaki ifadelerini esas alarak, ruh ve ruha bağlı kavramları tek tek izah edelim. O zaman "Ruh nedir?" sorusu daha etraflıca anlaşılmış olur inşallah.

Alem-i Emir: Cenab-ı Hakk'ın irade sıfatının tecelli ettiği ve irade sıfatının hakim ve galip olduğu alemdir. Bir nevi irade sıfatının arşıdır. Bu alemde bütün kainatta olacak bitecek şeylerin emri ve komutu vardır. Yani bir nevi şu görünen alemin arkasındaki komut alemidir diyebiliriz.

Bunu bilgisayardaki yazılımla da örneklendirebiliriz. Mesela programcı, yapacağı programın önce komutlar ve emirler bölümünü tamamlar, sonra işlem ve görüntü o komutlara göre hareket eder ve şekiller orada belirtilen komutlar üzerine bina olur. Aynen bunun gibi, kainat da bir programın görünen yüzüdür. İradeden gelen alem-i emir ise görünmeyen gerçek yüzüdür.

Harici Vücut: Alem-i Emirden gelen emir ve komutların Allah’ın kudretiyle icra edilip, cismani ve harici bir vücudun giydirilmesidir. Burada, iradenin verdiği emir ve komutu kudret uygulayıp icra ediyor. İşte bu uygulama ve icra işine harici vücut denir. Daha çok, kudret sıfatına bakar ve bir nevi kudret sıfatının arşı hükmündedir.

Kanun: Alem-i Emrin her bir tecelli ve cilvesinin tek tek adına "kanun" denir. Misal, emir aleminde yerin cisimleri çekme komutuna “yer çekimi” kanunu diyoruz.

Ruh: İrade sıfatının hakim olduğu emir aleminden gelen bir komut ve emirdir veya bir kanundur. Bu emir ve kanuna da kudret sıfatı harici bir vücut vererek, onu somut ve görünür hale getirmiştir. Aynı zamanda başına da şuur takarak, hem harici vücudu olan, hem de başında şuuru olan bir kanun olmuştur. Faraza emir aleminden olan yer çekimi kanununa Allah kudreti ile bir ceset giydirse, inayeti ile de bir şuur verse idi, o da bir insan olurdu ya da insanın ceset ve şuurunu alsa, biz de bir soyut kanun oluverirdik. Onun için Üstad Hazretleri burada, ruh ile soyut kanunları kardeş olarak vasıflandırmıştır.

Üstad Hazretlerinin, ruhu tarif ederken sıraladığı zihayat, zişuur gibi tabirler ruhun birer vasıfları, birer özelliğidir. Yoksa ruhtan farklı ve başka şeyler değildirler. Tabiri yerinde ise, kalp, sır, latife, vicdan gibi hissiyatlar ruhun hasiyetleri hükmündedir. Dolayısı ile ruh bedenden ayrıldığı zaman hayat, kalp, vicdan, sır ve latife gibi insanı insan yapan vasıflarını kaybetmez. Zira onlar ruh cevherinin içinde ya da ona bağlı veya onunla kaim şeylerdir.

“Bir seyyâle-i lâtifeyi o cevhere sadef etmiştir” sözü ise, insan öldüğünde, cesedin çürümesi ve ayrılması ile ruhun bütünüyle çıplak ve soyut kalmaması için, Allah tarafından o ruha uygun, onun letafetinde ve ayarında, nurani ve şeffaf bir kılıfın giydirileceğine işaret ediyor. Bu kılıf, insanın şahsi kimliğini ifade eden bir surette olacaktır. Bakıldığında, herkes onu tanıyacaktır. Yoksa, soyut bir kanun kalsa, kimse bilemez ve tanıyamaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

gdogan
Sevgili abiler çok açıklayıcı bir cevap olmuş teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun ebeden ve daimen...AMİN
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
sami
İnsanın Ruhu tek bir kanun mudur yoksa kanunlar bütünü müdür? Mesala bilgisayarı idare eden işletim sistemi kanunlar bütünüdür, insanı idare eden Ruh da böyle binlerce kanunundan mı oluşmuştur yoksa tek bir kanun mudur. Üstad; "Ruh ise, tahrip ve inhilâle mâruz değil. Çünkü, basîttir, vahdeti var" diyor. tek bir kanunsa bütün bedeni idare ciheti nasıl olabilir. Bir nokta daha var Latifeler ruhdan ayrımıdır yoksa ruhun organları gibimidir?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
kandil
ruh basit yani tek bir şey isede onda bütün kanunlar vardır.Mesela elektriğe çamaşır makinasını takarsan hareket,buzdolabını takarsan soğuk,elektrik ocağğını takarsan ısı oluşur.daha doğrusu elektirkiteki hareket,ısı ve ışık hakikatları onlarda görünür.Elektirk tek bir şeydir ama onda bütün bunlar mevcuttur.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
kazakx
Degerli abiler, Ne kadar buyuk bir hizmet ettiginizin farkindamisiniz? Allah sizden razi olsun. Yillardir anlamadigimiz konulara ilac oldunuz. Selamlar,
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
muhakkik

Allah razı olsun. tam mukni , şümullü bir cevap oldu.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ilyas26125
Seyyale-i latîfe ile ne kastediyor? Kalp olabilir mş
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Ruhun cesetten hariç olarak latif, seyyal ve nurani bir kılıfı vardır insan öldüğünde ruh bütün bütün çıplak kalmaz bu nurani kılıfla kalır. Seyyale-i latîfeden biz bu nurani ve ruha uygun kılıfı anlıyoruz.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Adem68474

Ruhun Vücudu Haricisi;ruhun hariçte bir varlığının mı olmasıdır yoksa ceset midir yoksa başka bir şey midir şzah edermisiniz 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
isahalim

İÇİNDEN ÇIKAMADIĞIM, 2 tane ve içiçe sorum olacaktı müsaadenizle:

1 -Ruh ve kanun ikisi de emir aleminden gelmiş. Peki emir aleminden gelmeyen bir şey var mı ki? Her şey zaten emir aleminden değil mi? Değil diyorsanız, emir aleminden gelmeyene bir örnek verir misiniz?

2 -"Şayet nevilerdeki kanunlara kudret-i ezeliye bir vücud-u haricî giydirseydi, ruh olurdu."

Ruha giydirdiği harici vücut, o ruha özel kılıf mı? Eğer cevabınız "evet" ise, kafamı karıştıran nokta da burada işte: RUHUN KILIFI OLMASA, RUH O ZAMAN KANUN MU OLURDU? RUHUN ŞUURLU OLMASI, O KILIFA MI BAĞLI Kİ BÖYLE DENİYOR?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Vücud-u harici tabirini biz ceset olarak anlıyoruz. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Ruhun belirgin ve belli olması ceset ya da kılıf ile oluyor. Yoksa ruh kılıf ya da cesetle şuurlu hale geliyor değildir. İnsan ruhu bir bakıma kanuna benziyor ama tam manası ile kanun değildir. Çünkü insan ruhuna şuur ve idrak vasfıda verilmiştir. Yani şuur ruhun asli bir vasfıdır ceset ya da kılıfla gelen bir özellik değildir.
Her şey emir aleminden geliyor lakin bu herşeyin kimisinin sebebi latif kimisinin ki kesif oluyor. Ruh bu bakımdan varlıklar içinde direkt olma ve sebepsizliğe en yakın olma konsusunda en imtiyazlı olan oluyor. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...