"Melaike ve ruhaniyat" cisim olarak aynı mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanlar nasıl ceset ve ruh ikilisinden yaratılmışlar ise, aynı şekilde meleklerin de bir ruhları bir de cesetleri vardır. Yalnız meleklerin cesetleri bizimki gibi maddi ve hantal değil, nurani ve latiftirler. Hatta meleklerin nurani olan cesetleri ruh hafifliğinde ve şeffaflığında olduğu için, ruh gibi kayıtsız ve mükemmeldirler. Bu sebeple meleklere ruhaniler denilmiştir. Yoksa sadece ruhtan ibaret değildirler.

Üstad Hazretleri ruhun tarifini, menşeinin ne olduğunu şu şekilde ifade ediyor:

"Ruh bir nurani kanundur; vücud-u haricî giymiş bir namustur, şuuru başına takmış. Bu mevcut ruh, şu makul kanuna olmuş iki kardeş, iki yoldaş."

"Sabit ve hem daim fıtri kanunlar gibi, ruh dahi hem âlem-i emir, hem irade vasfından gelir. Kudret vücud-u hissi giydirir, şuuru başına takar, bir seyyâle-i lâtifeyi o cevhere sadef eder."

"Eğer envadaki kanunlara kudret-i Hâlık vücud-u haricî giydirirse, her biri bir ruh olur. Ger vücudu ruh çıkarsa, başından şuuru indirirse, yine layemut kanun olur."(1)

Âlem-i Emir: Cenab-ı Hakk'ın irade sıfatının tecellî ettiği, bu sıfatın hâkim ve galip olduğu âlemdir. Bu âlemde bütün kâinatta olup bitecek şeylerin emri ve kanunları vardır. Bunun küçük bir misalini bilgisayarda görüyoruz. Bir programcı yapacağı programın önce komutlar ve emirler bölümünü tamamlar, sonra işler ve görüntü o komutlara göre hareket eder ve şekiller orada belirtilen komutlar üzerine bina olur.

Haricî Vücut: Âlem-i emirden gelen emir ve kanunların Allah’ın kudretiyle icra edilip cismani ve haricî bir vücud giydirilmesiyle ortaya çıkar. Burada iradenin verdiği emri, kudret tatbik edip icra ediyor, işte bu uygulama ve icra işiyle ortaya çıkan şeyler haricî vücut giymiş oluyorlar.

Kanun: Âlem-i Emirin her bir tecellî ve cilvesinin tek tek adına kanun denir. Mesela, emir âleminde yerin cisimleri çekmesine yer çekimi kanunu diyoruz.

Ruh: İrade sıfatının hâkim olduğu emir âleminden gelen bir kanundur. Bu emir ve kanuna da kudret sıfatı haricî bir vücut ve ceset vererek onu müşahhas hale getirmiştir. Faraza emir âleminden olan yerçekimi kanununa Allah kudreti ile bir ceset giydirse idi, inayeti ile de bir şuur verse idi o da canlı bir varlık olurdu. Onun için Üstad Hazretleri burada ruh ile kanunları kardeş olarak vasıflandırmıştır.

1) bk. Sözler, Lemeat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ömernur4040

Cenab-ı Hakk'ın irade sıfatının tecelli ettiği ve irade sıfatının hakim ve galip olduğu alemdir, bir nevi irade sıfatının arşıdır

Yukardaki cümleler yoru mu yoksa başka bir yerde geçen cümleler mi ?

Yorum ise bu yorumu hangi hangi cümleye göre yaptiniz . Şundan dolayı soruyorum iddalı cümleler anlamaya çalışıyorum.tatil sürecinde alemi emiri anlamaya çalışıyorum. Risalede alemi emir ile ilgili yer cok bulamadim bu konuyu anlamak icin elinizde alemi emir ile risaleden toplama ders dökümanlar varsa paylaşırsaniz sevinirim

Selamantte kalin insallah 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Âlem-i Emir: Sâdece bir emr-i İlâhî ile işlerin hemen olduğu âlem. Yaradılışa ait kanunlar âlemi.

Âlem hakkında yapılan değişik sınıflandırmalardan biri: Halk ve emir âlemi. Emrin iki mânâsı var: “İş” ve “kumanda.” Âlem-i emir denilince daha çok emrin ikinci mânâsı üzerinde durulur. Zira birinci mânâ ile Allah’ın icraatlarına, “yaratma, suret verme, hayatlandırma" gibi fiillerine “emir âlemi” demek gerekir. Uygulamada böyle denilmiyor.

Âlem kelimesini, Allah’ın varlığına, sıfatlarına ve fiillerine delâlet mânâsıyla anladığımızda, emir âlemini de, halk âlemini de mahlûk olarak biliriz. Evet her iki âlem de mahlûktur. Şu var ki halk âlemi emir âlemiyle idare ediliyor. Emir âlemi, zamana ve mekâna bağlı değil. Şu kâinatın görülen ciheti halk âleminden, onun idaresiyle ilgili kanunlar manzumesi ise emir âlemindendir.

Üzerine bastığımız şu toprak tabakasına bakalım. Onda göremediğimiz bir de yerçekimi kanunu var. İşte o kanun emir âleminden, toprak ise halk âlemindendir.

Güneş halk âleminden, cazibesi ise emir âlemindendir. Beden halk âleminden, ruh ise emir âlemindendir.

Bediüzzaman Hazretleri “mevcut ruhun” da “makûl kanunların” da âlem-i emirden olduklarını beyan etmekle bu konuya açıklık getirir.Yine, “Kalb de bir arştır.” demekle, arşın emir âlemine merkez olduğuna işaret eder. Bedenin idaresiyle ilgili emirler nasıl kalpten çıkıyorsa, bütün maddî âlemler de arştan idare ediliyorlar. Kaynak: https://sorularlaislamiyet.com/alem-alem-i-emir-alem-i-misal-alem-i-gayb-alem-i-berzah-gibi-alemler-ne-demektir-0

Emir irade ile olur bu durumda emirlerin toplandığı alem-i emirin iradeye arş olması gayet doğaldır. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Adem68474

Meleklerin vücudu haricileri var mıdır 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Elbette vardır onların harici vücutları nurdan olduğu için bizim ki gibi değildir o kadar. Mesela elektiriğin harici bir vücudu vardır ama bizim ki gibi etten kemikten olmadığı için gözle göremiyoruz ama elimizi değdiğimizde varlığını acı bir şekilde biliyoruz. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
İbo91

Halk ve emir alemi için bak: Fahreddin er-Razi, "Mefatihu'l-Ğayb", Araf/54 tefsiri

Resim:
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...