"Bütün ehl-i hakikat ve kâmilin-i nev-i beşer tahkikatlarıyla ve keşfiyatlarıyla aynı mertebe-i tevhidi gösteriyorlar." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Şu hakikat-i uzmaya ve şu tevhidin mertebe-i ulyasına, şu kâinatın sahibi, bütün gönderdiği mukaddes kitaplar ve suhuflarıyla o tevhidi gösterdiği gibi, bütün ehl-i hakikat ve kâmilin-i nev-i beşer tahkikatlarıyla ve keşfiyatlarıyla aynı mertebe-i tevhidi gösteriyorlar." (Mektubat, Yirminci Mektup, İkinci Makam)

Bütün mukaddes kitaplarda ve suhuflarda tevhid hakikati beşere ders verildiği gibi, kalpleri ve akılları Allah kelamıyla münevver bütün ulema ve evliya da aynı hakikate kâmil manada inanmış ve birer peygamber varisi olarak insanlara aynı dersi vermişlerdir. Âlimler tahkikatlarıyla ve ilmî eserleriyle tevhidi ilan ve ispat ettikleri gibi, evliya da aynı hakikatleri keşifleriyle tasdik etmişlerdir.

O halde bu hakikatin şahitleri bütün peygamberler ve onların izinde giden bütün kâmil insanlar, bütün evliya ve müminlerdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...