"Malikiyet mertebe-i uzması tevhid-i azam suretinde onundur." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Malikiyet; bir mülkün sahibi olma; onda istediği gibi tasarruf edebilme, onu dilediği gibi evirip çevirebilme, başkalarına satabilme ve dilediği anda onun varlığına son verebilme selahiyetidir.

Tevhid-i azam; bu varlık âleminin tek sahibinin Allah olduğunu ifade eder.

Biz kendimize malik değiliz. Çünkü kendimize sahip değiliz. Ticaret, veraset, bağış ve emanet, bir mülkte tasarruf edebilmenin dört şartıdır.

Biz ne bedenimize, ne onu kuşatan hava tabakasına ne ayak bastığımız yer küresine ne Güneş'e ne aya hakiki sahip olamayız. Bunları satın aldığımız, hayalimizden bile geçemez. Bunlar bize ebeveynimizden de miras kalmadı. Öyle ise bizim malikiyetimiz, son iki maddeye dayanıyor: Bağış ve emanet. Bir diğer ifadeyle, lütuf ve imtihan.

Bizi Rabb-ül-âlemin terbiye etti. Önce âlemleri yarattı, onları bizim terbiyemize ve istifademize en uygun hâle o getirdi. Sonra o âlemlerden bizi süzdü...

Öyle ise onun bizim üzerimizdeki malikiyeti, “Rububiyet”e dayanıyor. Ruhumuzu o yarattığı gibi bedenimizdeki bütün hücre taşlarını da oyarattı. O halde, onun bizim üzerimizdeki malikiyeti, “Hâlıkıyet”e dayanıyor...

Her gün, onun kâinatından, yine onun kudretiyle, hikmetiyle süzülen rızıkları yiyor, onlarla besleniyoruz. Demek ki, onun bizim üzerimizdeki malikiyeti, “Rezzâkiyet”e dayanıyor.

Daha nice cihetlerden, biz onun mülküyüz, O bizim Malikimiz. Biz, elimizin altındaki eşyaya yahut bedenimize takılan cihazlara sahip çıkarken, bunların bize emanet verildiğinin idraki içindeyiz. Ve yine bunlardan imtihana tabi tutulduğumuzu, zamanı gelince hepsinin elimizden alınacağını biliyoruz.

Bütün bunlar bir yönüyle bizimdir, diğer yönüyle değil.

Bu noktada, canlı ve cansız bütün varlıklar da bizim gibidir ve,

"Malikiyet mertebe-i uzması tevhid-i azam suretinde onundur." (Mektubat, Yirminci Mektup, İkinci Makam.)

İlave bilgi için tıklayınız:

- MALİKİYET.

- Malikiyet ve egemenlik hakikatlerinin ve ilahi isimlerden Rab isminin ahirete işareti...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...