"Çok fena şeyleri işitiyoruz. Bâhusus gayr-ı müslimler de güya bir İslâm kızını almışlar, filân yerde böyle olmuş, diğer yerde şöyle olmuş..." Bu soru ve cevabını açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"S - Çok fena şeyleri işitiyoruz. Bâhusus gayr-ı müslimler de güya bir İslâm kızını almışlar, filân yerde böyle olmuş, diğer yerde şöyle olmuş. Olmuş, olmuş, olmuş, ilââhir"

"C - Evet, maatteessüf, daha yeni ve bulanık bir devlette ve cahil ve perişan bir millette, şöyle fena ve pis şeylerin vukuu zarurî gibidir. Eskiden daha berbadı vardı; fakat şimdi görünüyor. Bir dert görünürse, devâsı âsândır. Hem de büyük işlerde yalnız kusurları gören, cerbezelik ile aldanır veya aldatır. Cerbezenin şe'ni, bir seyyieyi sümbüllendirerek hasenata galip etmektir."(1)

Ehl-i kitap olan Hristiyanlarla diyalog kurmanın yanlış ve dince yasak olduğunu savunanlar, bu tezlerini kuvvetlendirmek için, dinimizce haram olduğu halde Müslüman kızının Hristiyan bir erkekle evlenmesini örnek gösteriyorlar. Güya Ehl-i kitapla irtibatta olmanın böyle neticelere sebebiyet vermesinden dolayı batıl olduğunu zannediyorlar. Üstad Hazretleri böyle evlenme gibi cehaletten gelen münferit hareketlerin, diyalog gibi önemli ve büyük bir hadiseye gölge düşürmemesi gerektiğine işaret ediyor.

Cerbezeciler, Batılı hak göstermek için onun alabildiğine büyütülüp güzelce tasvirini yapıyorlar. Hakkı da batıl göstermek için bunun tersi olarak alabildiğine küçülterek ve önemsiz bir şekle sokarak tarif ederler. Bu işlemlere cerbeze deniyor. Yani cerbeze hakkı batıl, batılı hak gösterme gayretine denir. Bu ölçü hakkın ve batılın her boyutunda ve ölçeğinde aynıdır.

Malum olduğu üzere, İslam inancına hücum sadedinde yapılan bir cerbeze ile bir şahsın hakkının gasp edilmesinde kullanılan cerbeze arasında ölçek ve boyut olarak fark vardır. İslamın inanç ve ahlak sistemi, üzeri örtülemeyecek kadar büyük bir hak iken, insanın cüzi hukuku bu hakkın yanında küçük ve basit bir yer tutar.

Bu noktadan İslam'ın nurunu cerbeze ile söndürmek, bin insanın dünyaya bakan hakkının cerbeze ile gasp edilmesinden daha büyük ve daha önemlidir, denilebilir. Zira birisi beka alemine bakıyor, diğeri fani olan dünyaya bakıyor. Bu zamanda Müslümanların kusurlarını büyüterek İslam’ı mahkum etmeye kalkışan cerbezeciler, çoklarının imanını çalmakta ve imanında ciddi şüpheler uyandırmaktadırlar. Bu hadiseden daha büyük ne olabilir acaba.

(1) bk. Münazarat, Sualler ve Cevaplar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...