“Çünki takib ettiğim yol, akıl ile kalb arasında yeni açılan berzahî bir yoldur.” cümlesindeki “berzah” tabirinden kastedilen nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kezâlik, bu risalelerin ibarelerindeki işkâl ve iğlâkın, keyif için ihtiyarımdan çıkmış olduğunu zannetme. Çünkü, bu risale, dehşetli bir zamanda, nefsimin hücumuna karşı yapılan âni ve irticâlî bir münakaşadır. Kelimeleri, o müthiş mücadele esnasında zihnimin eline geçen dikenli kelimelerdir. O, ateşle nurun karıştıkları bir hengâmda, başım dönmeye başlıyordu. Kâh yerde, kâh gökte, kâh minarenin dibinde, kâh minarenin şerefesinde kendimi görüyordum. Çünkü, tâkib ettiğim yol, akılla kalb arasında yeni açılan berzahî bir yoldur. Akıldan kalbe, kalbden akla inip çıkmaktan bîzar olmuştum. Bunun için, bir nur bulduğum zaman, hemen üstüne bir kelime bırakıyordum. Fakat, o nurların üstüne bıraktığım kelime taşları, delâlet için değildi. Ancak, kaybolmamak için birer nişan ve birer alâmet olarak bırakırdım. Sonra baktım ki, o zulmetler içinde bana yardım eden o nurlar, Kur'ân güneşinden ilham edilen misbah ve kandillerdi."(1)

Buradaki "berzah" tabiri, "arada bir yer" anlamındadır. Şöyle ki;

Risale-i Nur mesleği ne ilm-i kelam ve medrese gibi sadece aklı esas yapıyor ve ne de tasavvuf ve tarikat gibi kalbi esas alıyor. Risale-i Nur mesleği her ikisi arasında, yani hem aklı hem kalbi işleten ve esas alan bir tevhit yoludur, denilmek isteniyor.

"Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan, bu zamanın mühim, hakikatli bir âlimi olabilir."(2)

"Eskiden kırk günden tut, tâ kırk seneye kadar bir seyr ü sülûk ile bazı hakaik-i imaniyeye ancak çıkılabilirdi. Şimdi ise, Cenâb-ı Hakk'ın rahmetiyle, kırk dakikada o hakaike çıkılacak bir yol bulunsa, o yola karşı lâkayt kalmak elbette kâr-ı akıl değil. İşte, otuz üç adet Sözler, böyle Kur'ânî bir yolu açtığını, dikkatle okuyanlar hükmediyorlar."(3)

Risale-i Nur'u bir yıl anlayarak ve kabul ederek okuyan, zamanın mühim ve hakikatli bir alimi olduğu gibi, kırk senede elde edilen velayet makamını kırk dakikada istidadı olana verebilir. Bu tarz bir mesleğe medrese ile tekke berzahı demek münasiptir. Her iki mesleğin de kemalini almış, meşakkatini terk etmiş, Allah’ın ikramı ve lütfu olan bir yoldur Risale-i Nur'un mesleği.

Dipnotlar:

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Katre.
(2) bk. Lem'alar, Yirmi İkinci Lem'a.
(3) bk. Mektubat, Beşinci Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...