Dava kardeşliği nasıl olur, dava kardeşliğinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanları kardeş ve birbirlerine yakın yapan şey, ya nesep yakınlığıdır, ya da fikir birliğidir. Hatta bazen fikirler ayrı düştüğü zaman, nesep kardeşliği bile bitebiliyor. Asr-ı saadette, baba ile oğul arasında yaşanan mücadele ve harpler buna delildir.

Demek, iman ve fikir kardeşliği, nesep kardeşliğinden daha üstündür. Bu manaya işaret eden ayet ve hadisler de mevcuttur. Mesela; şu ayet ve hadisler bunu açıkça ifade ediyor:

"Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O kalplerinizin arasını uzlaştırıp, ısındırdı ve siz O'nun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz tam ateş çukurunun kıyısındayken oradan sizi kurtardı. Umulurki hidayete erersiniz diye. Allah size ayetlerini böyle açıklar."(Al-i İmran, 3/103)

"Müminler ancak kardeştirler. Öyle ise kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin ve Allah'tan korkup sakının. Umulurki esirgenirsiniz."(Hucurat, 49/10)

"O mü'minler ki, haklarına, yurtlarına tecavüz edildiği zaman onlar yardımlaşırlar."(Şuara, 26/26)

"Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez onu (düşmanına) teslim etmez. Kim (mümin) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir Müslümanı(n kusurunu) örterse Allah da kıyamet günü onu(n kusurunu) örter."(1)

Peygamber Efendimiz "Zalim olsun mazlum olsun kardeşine yardım et." buyurmuş; "Mazluma yardımı anladık, ama zalime nasıl yardım ederiz?" diye sorulunca da; "Onu da zulmünden vazgeçirirsiniz, bu da ona yardımdır." buyurmuştur.(2)


Bir başka hadis-i şerifte Müslümanların yek diğerleri üzerindeki hakları şöylece sıralanmıştır:

"Karşılaştığında selam ver. Davet edince, icabet et. Nasihat istediğinde nasihat et. Aksırıp elhamdülilah deyince 'yerhamükellah' diye dua et. Hastalanınca ziyaretine git. Öldüğünde de mezara kadar cenazesini teşyi et!" (3)

"Mü'minler biribirlerini sevmekte, biribirlerine acımakta ve yekdiğerini korumakta tek bir vücut gibidir. Vücudun herhangi bir uzvu rahatsız olursa, öteki uzuvları da bu yüzden rahatsız olur ve uykusuz kalır."(4)

Ayet ve hadislerde de belirtildiği üzere, iman ve dava kardeşlerimizle iyi geçinmek, kardeşimiz lehine feragata hazır olmak, aramızda husumet ve dargınlık bulunmamak, sıkıntılı ve zor anlarında yanında bulunmak, hatta dava kardeşlerimiz canımızdan aziz bilmek, kardeşliğin ve dava arkadaşlığının bir iktizası, bir gereğidir.

Risale-i Nur'da; İhlas ve Uhuvvet risaleleri, bu konuyu daha açık bir şekilde izah etmiştir.

Dipnotlar:

(1) bk. Buhârî Mezâlim 3; Müslim Birr 58.
(2) bk. Buhari, Mezalim 4,
(3) bk. Müslim, Selâm 4-6.
(4) bk. Buhari, Edeb 27; Müslim, Birr 66.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...