"Hatta bir ahiret kardeşim, Muhacir Hafız Ahmed isminde bir zatın müthiş bir hastalığına ziyade merak ettim." Burada geçen "ahiret kardeşliği" ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dünyaya ait kardeşlik gelip geçicidir, ama ahiret kardeşliği bakidir, ebedidir. Bu yüzden, müminlerin kardeşliği beka manasında ahiret ile ilişkilendiriliyor ve buna "ahiret kardeşim" deniliyor.

"Kişi sevdiği ile beraberdir." (Buhârî, Edeb, 96; Müslîm, Birr, 165)

hadis-i şerifi de bu inceliğe ve hakikate işaret ediyor. Müminler arasındaki dostluk ve sevgi bağları çok kuvvetlidir, asla kopmaz. Böyle bir dostluk ve kardeşlik bağı elli altmış yıl ile sınırlı kalamaz ve kalmamalıdır.

Aynı şeylere inananlar birbirinin kardeşidir. Bu hususa ayette şu şekilde işaret ediliyor:

"Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki, rahmete layık olasınız!" (Hucurat, 49/10)

Resul-i Ekrem Efendimiz (asm.) Medine’ye hicret ettikleri zaman, muhacirlerle Ensar’ı birbirleriyle kardeş ettiler. Bunun üzerine bu ayet-i kerîme nazil oldu. Buna göre, Hz. Âdem’den (as) kıyamete kadar gelecek bütün müminler birbirlerinin kardeşidir.

Üstad Hazretleri, bütün talebelerine böyle bir kardeşlik bağı ile bağlıdır ve bunu "ahiret kardeşim" diye ile ifade ediyor.

“Birbirini Allah için sevenlerin arşın gölgesinde oturacaklarını” ifade eden Habib-i Edip Efendimiz (asm.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise şöyle buyurmuştur:

“(Ahiret) kardeşlerinizi çoğaltın; çünkü kıyamet günü her müminin bir şefaat hakkı vardır (sen de ona dâhil olabilirsin).” (Kenzu’l-Ummal, 9/4, h. no: 24642; Feyzu’l-Kadir, 1/500)

Hasan-ı Basri Hazretleri de şöyle der: “Bizim dost ve kardeşlerimiz, bize aile efradımızdan daha sevimlidir. Zira aile efradımız, bizi dünyada anar. Fakat dostlarımız bizi, mahşer yerinde ararlar.”

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...