Asr-ı saadetin dahi kıyametten korkmasını nasıl anlamalıyız? O zaman da kendilerine yakın hissettikleri kıyametin bir iki delil ve bürhanı var mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hz. Peygamber (asm), kıyametin ne zaman kopacağını bildirmemekle beraber, birtakım alâmetlerinden haber vermiştir. Hadis kitaplarında “Kitabu’l-Fiten ve Alâmâtu’s-Sâa, Kitabu’l-Melâhim” bölümlerinde anlatılan bu hadislerden anlaşıldığına göre, yaşlı bir dünyada yaşamaktayız.

Zaten, Hz. Peygamber (asm)'in gönderilmesi, o alâmetlerin bir tanesidir. Çünkü, ahir zaman peygamberidir. Nitekim Rasulullah (asm), işaret ve orta parmağını açıp

“Ben ve kıyamet bu ikisi gibiyiz.”(1)

diyerek, bu gerçeği dile getirmiştir.

Ayrıca, Kur’an’ın açık bir ifadeyle, “kıyamet yaklaştı” demesi, bunun en büyük bir delilidir.(2)

Kıyametin kopmasının çok yakın olduğu hissini veren iki hadis rivayeti şöyledir:

Hz. Aişe'nin (r.ah.) anlattığına göre:

"Bedevi Araplar Allah Resulü'nün yanına geldikleri zaman: 'Kıyamet ne zaman kopacak?' diye kıyameti sorarlardı. Allah Resulü de onlardan en genç olana bakar ve:

'Eğer şu yaşarsa; o ihtiyarlamadan kıyametiniz kopabilir.' buyururdu."(3)

Enes b. Malik'in (r.a.) anlattığına göre:

"Bir adam, Resulüllah'a: 'Kıyamet ne zaman kopacak?' diye sordu. Bu sırada yanında Ensar'dan Muhammed adında bir çocuk bulunuyordu. Allah Resulü (asm)

'Eğer bu çocuk yaşarsa umulur ki o ihtiyarlamadan kıyamet kopabilir.' buyurdu.(4)

Dipnotlar:

1) bk. Tirmizi, Fiten, 139.
2) bk. Kamer, 54/1.
3) bk. Müslim, Fiten, 136.
4) bk. Müslim, Fiten, 137.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...