"Dört şuaı göstermekle kör nefsime bir basîret vermek için yazılmıştır." Nefis ile basiret arasında nasıl bir münasebet vardır? Çünkü basiret nefisten ziyade kalbin açıklığı olarak biliniyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Basiret; kalp gözünün açılması, kalbin hakikatleri görmesidir. Bununla birlikte, bu görmenin nefisle yakın münasebeti vardır. Nefis ıslah oldukça ve manen yükseldikçe, basiret de o nisbette inkişaf eder. Üstad Hazretleri bu hususta şu tespiti yapıyor:

“Nefsin vücudunda bir körlük vardır. O körlük vücudunda zerre-miskal kaldıkça, hakikat güneşinin görünmesine mâni bir hicap olur.”(1)

Buna göre, hakikat güneşinin kalplere görünmesi için, nefisteki bu körlüğün ortadan kalkması gerekiyor. Bu da ancak onun terbiye edilmesiyle mümkün olacaktır.

1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Katre'nin Zeyli.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...