"Cinnî ve insî şeytanların vesvese ve şüphelerine maruz olmuş âyetlerdir." cümlesini açıklar mısınız; “cinnilerin vesveseleri” nasıl biliniyor?

Soru Detayı

- 25. SÖZÜN başında ''Cinni ve insi şeytanların vesvese ve şüphelerine vesile olmuş ayetlerdir'' cümlesinde cinni şeytanların vesvese ve şüpheleri nasıl biliniyor.
- cinni şeytanlarla Üstadın bir irtibatı yada konuşması olmuş mudur.

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ayetler sadece insanlara indirilmemiştir. İnsanın aklına gelen ya da gelebilecek her bir şüphe ve vesvese, cinlerin de aklına gelecektir, aklın yolu birdir. Hatta şüphe ve vesvese konusunda cinler insanlardan daha ileride ve daha yatkın bir durumdadırlar. Öyle ki cinler insanlara şüphe ve vesvese verme konusunda hocalık ve rehberlik etmektedirler. Bu inceliğe işaret eden bir çok ayet vardır.

"De ki: İnsanların Rabbine, insanların yegane Hükümdarına, insanların İlahına sığınırım. O sinsi şeytanın şerrinden, o ki insanların kalplerine vesvese verir, o şeytan, cinlerden de olur, insanlardan da." (Nas, 114/1-6)

Şeytan cinlerdendir ve bir ismi de vesvastır. "Şeytan" diye çevrilen "vesvâs" kelimesi, "vesvese"den türemiş ve aşırılık ifade eden bir sıfat olup "çokça vesvese veren" anlamına geliyor.

“Derken şeytan, kendilerinden gizlenmiş olan avret yerlerini onlara açmak için kendilerine vesvese verdi ve dedi ki: 'Rabbiniz size bu ağacı ancak, melek olmayasınız ya da (cennette) ebedî kalacaklardan olmayasınız diye yasakladı.'” (A'raf, 7/20)

“Nihayet şeytan ona vesvese verip şöyle dedi: 'Ey Âdem! Sana ebedîlik ağacını ve yok olmayan bir saltanatı göstereyim mi?'” (Tâhâ, 20/120)

Özetle, ayetlerde insanı şüphe ve vesveseye düşürücek bir durum cinleri haydi haydi şüphe ve vesveseye düşürecektir. Bunu bilmek için cinlerle bir irtibat kurmaya gerek yoktur. Kaldı ki cinlerle iletişim kurmak imkansız bir durum da değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...