"Cinni ve insi şeytanların vesvese ve şüphelerine maruz olmuş ayetlerdir." cümlesini açıklar mısınız; "cinnilerin vesveseleri" nasıl biliniyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ayetler sadece insanlara indirilmemiştir. İnsanın aklına gelen ya da gelebilecek her bir şüphe ve vesvese, cinlerin de aklına gelecektir, aklın yolu birdir. Hatta şüphe ve vesvese konusunda cinler insanlardan daha ileride ve daha meyyal bir durumdadırlar. Öyle ki cinler insanlara şüphe ve vesvese verme konusunda hocalık ve rehberlik etmektedirler. Bu inceliğe işaret eden birçok ayet vardır.

“De ki: Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlah’ına sığınırım.” (Nas, 114/1-6)

Şeytan cinlerdendir ve bir ismi de vesvastır. "Şeytan" diye tercüme edilen "vesvâs" kelimesi, "vesvese" kelimesinden müştak ve aşırılık ifade eden bir sıfat olup "çokça vesvese veren" manasına geliyor.

“Derken şeytan, kendilerinden gizlenmiş olan avret yerlerini onlara açmak için kendilerine vesvese verdi ve dedi ki: 'Rabbiniz size bu ağacı ancak, melek olmayasınız ya da (cennette) ebedî kalacaklardan olmayasınız diye yasakladı.' (A'raf, 7/20)

“Nihayet şeytan ona vesvese verip şöyle dedi: 'Ey Âdem! Sana ebedîlik ağacını ve yok olmayan bir saltanatı göstereyim mi?'(Tâhâ, 20/120)

Netice olarak, ayetlerde insanı şüphe ve vesveseye düşürecek bir durum cinleri haydi haydi şüphe ve vesveseye düşürecektir. Bunu bilmek için cinlerle bir irtibat kurmaya gerek yoktur. Kaldı ki cinlerle irtibat kurmak imkânsız bir durum da değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...