"Ehl-i kitab" ne demektir, günümüzdeki Yahudi ve Hristiyanlar Ehl-i kitab mı? Onlara kâfir demek doğru mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ehl-i kitap, yani Hristiyan ve Yahudiler İslam’ı kabul edip iman etmedikçe kesinlikle ebedî olarak cennete giremezler. Bu hüküm hem Kur'an, hem hadis hem de icma ile sabittir.

Ehl-i kitap, ancak batıl inançlarını bırakıp sahih bir şekilde Hazret-i Muhammed (asm)‘e iman ederlerse cennete girebilirler. Ehl-i kitabın kâfir ve küfür içinde olduğunu beyan eden birçok ayet ve hadisler vardır.

Bunlardan bazıları şöyledir:

"Yahudiler: 'Üzeyir, Allah'ın oğludur.' dediler; Hristiyanlar da: 'Mesih, Allah'ın oğludur.' dediler. Kendi ağızlarının sözüdür bu. Kendilerinden önce inkâr edenlerine sözlerine benzetme yapıyorlar. Allah onları kahretsin! Nasıl da yüz geri çevriliyorlar!"

"Allah'ın yanında hahamlarını ve ruhbanlarını da rabler edindiler. Meryem oğlu Mesih'i de öyle. Oysa kendilerine, tek olan Allah'tan başkasına ibadet / kulluk etmemeleri emredilmişti. İlah yok, o tek Allah'tan başka. Onların ortak koştuklarından arınmıştır O." (Tevbe, 9/30, 31)

"İbrahim, ne Yahudi idi ne de Hristiyandı: ancak, O Hanif (muvahhid) bir Müslümandı, müşriklerden de değildi." (Âl-i İmran, 3/67)

Andolsun 'Şüphesiz Allah Meryem oğlu Mesih'tir.' diyenler küfre düşmüştür De ki: O eğer Meryem oğlu Mesih'i onun annesini ve yeryüzündekilerin tümünü helak (yok) etmek isterse, Allah'tan (bunu önlemeye) kim bir şeye malik olabilir? Göklerin yerin ve bunlar arasındakilerin tümünün mülkü Allah'ındır; dilediğini yaratır. Allah her şeye güç yetirendir."

"Andolsun ki 'Allah, kesinlikle Meryem oğlu Mesîh'tir.' diyenler kâfir olmuşlardır. Halbuki Mesîh 'Ey İsrailoğulları! Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a kulluk ediniz. Biliniz ki kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram kılar; artık onun yeri ateştir ve zalimler için yardımcılar yoktur.'demişti." (Maide, 5/17, 72)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...