"Elli senede ye’se düşen bir kadın... Bir erkeğe kâfi gelmediğinden, medeniyet pek çok fahişehaneleri kabul etmeye mecburdur." Buradan sanki bir kadın bir erkeğe yetmeyeceğini ve birkaç evlilik yapması gerektiğini anlıyorum. İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvela, çok evlilik bir ruhsat olup, kat’iyetle bir emir ya da fazilet değildir. Yani bazı durumlarda neslin devamı ve korunması için verilmiş bir izin olup, bir emir ya da mecburiyet söz konusu değildir.

İkincisi, dinî kaynaklarda çok evlilik değil, tek evlilik teşvik ediliyor. Hatta çok evliliğin zorluğunu şu ayet çok net bir şekilde ifade ediyor:

"Ey kocalar! Bütün benliğinizle isteseniz dahi, eşleriniz arasında tam adaleti sağlayamazsınız. Öyleyse bir tarafa büsbütün gönlünüzü kaptırıp da ötekini (kocası hem var, hem yok) askıda kalmış kadın gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir, işlerinizi iyileştirir ve haksızlıktan sakınırsanız, unutmayın ki Allah gafurdur, rahîmdir." (Nisa Suresi, 4/129)

Hoşgörü ve mağfiret, mevcut hanımların hukukunu muhafaza etmek içindir. Tek eşli olanları ikinci bir eşe davet etmiyor.

Üçüncüsü, Üstad Hazretleri burada çok evliliğe ruhsat veren İslam’ı tenkit eden Batı medeniyetine cevap veriyor. Yani onlara göre katiyetle çok evlilik olmaz, tek evlilik esastır. Hal böyle iken, zaruret durumunda fuhşiyat ve zinayı normal addediyorlar. Hâlbuki İslam fuhşiyat ve zinaya geçit vermemek için ikinci veya üçüncü bir evliliğe ruhsat veriyor.

Dördüncüsü, zaruret ya neslin devam etmeme tehlikesidir, ya da günah ve harama düşme riskidir. Yani bir kimse birinci eşinden neslini devam ettiremiyor ise, neslinin devam etmesi için ikinci bir evlilik yapabilir. Ya da kendini fuhşiyat ve haramlardan koruyamıyorsa, o zaman da çok evliliğe müsaade ediliyor ki, bu tarz insanlar toplumun çok az bir kesimini teşkil eder. Toplumun ekseriyeti tek eşliliğe müsait ve meyyaldir.

Beşincisi, evliliğin temeli neslin devamı ve haramlardan korunmaktır, hem huzurlu bir aile kurmaktır. Yoksa sırf kaza-yı şehvet için evlilik olmaz. Kadınları sadece şehvet metaı olarak görmek çok çirkin bir bakış açısıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ender56

"medeniyet pek çok fahişehaneleri kabul etmeye mecburdur."bu cümlede anlatılmak istenen nedir?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Bütün erkekler için olmasa da bazı erkekler bir eşle yetinemeyebiliyor ve ikinci bir eşi yoksa zinaya gidebiliyor. Fahişehanelerde zinanın kurumsal anlamda işlendiği bir yer haline geliyor. Çünkü mediniyet ikinci bir eşe müsaade etmiyor. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...