Eski Said ve Yeni Said dönemi arasındaki usul farkının ve hizmet tarzının sebebi ve hikmetini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad'ın; Eski Said, Yeni Said şeklinde hizmet tarzını belirleyen en önemli faktör, bulunduğu dönemin şartları ve toplumsal yapının şeklidir. Her iki dönem ve toplumsal yapı, çok farklı bir hüviyete girmiştir. Eski Said Dönemi içtimai ve siyasi ağırlıklı bir dönemken, Yeni Said dönemi imani ve fikri bir dönemdir.

Eski Said Dönemi Osmanlı'nın son dönemlerine denk geliyor ki; o zamanın şartları ve içtimai yapısı çok farklıdır. Bu dönemde İslam toplumu savaş ve siyasi çalkantılardan gözünü açamayacak bir vaziyette idi. İnkarcılık ve felsefe tohum şeklinde yeni yeni yeşermekte idi. Üstad bu dönemde siyasi ve içtimai fikirleri ile toplumu yönlendirmeyi tercih etmiştir. Nitekim çok faydalı teşhis ve tedaviler de ortaya koymuştur.

Yeni Said Döneminde ise; Osmanlı yıkılmış, yerine yeni bir rejim kurulmuş. Tohum halindeki inkarcılık ve felsefe ağaç şekline gelmiş, dünyanın yarısını Komünizm vasıtası ile tesirine almıştır. Ekser insanlar bu inkarcılık felsefesi karşısında imanlarını kaybeder bir vaziyete gelmiştir. Elbette bu inkarcı felsefeye karşı kuvvetli ve ikna edici bir fikir ile karşı koymak gerekir ki, Risale-i Nurlar bu vazifeyi ifa etmiştir. Üstad bu dönemde bütün gayret ve himmetini, milletin imanın kurtulmasına sarf ediyor, zaten gerekli olan da budur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...