"Eşref Edib'in neşrettiği Tarihçe-i Hayat'ın otuzuncu sayfasındaki Said'in hususiyetlerinden altı nümunesinden yedinci nümunesi ki, mukabelesiz hediyeyi ömründe kabul etmemek..." Emirdağ Lahikası'nda geçen bu cümlede bahsedilen altı hususiyet nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Emirdağ Lahikası'ndaki Üstadımız'ın nazara verdiği Eşref Edib’in Tarihçe-i Hayatını adres olarak gösterdiği hususiyeti şudur:

1. Tedrisat ve telifatında dini ilimleri, müspet ilim ve fenlerle mezceder.

2. Hayatta hiçbir mal ve mülkü olmadığı, fakru zaruret ve dehşetli musibetler içinde, çok sıkıntılı bir hayat yaşadığı halde, hiç kimseden hediye olarak para almaz, hatta maaş bile kabul etmez.

3. Ulemadan hiç sual sormaz. Bu hususta diyor ki:

"Ben ulemanın ilmini inkâr etmem. Bunun için kendilerinden sual sormak fazladır. İlmimden şüphe edenler varsa sorsunlar, cevap vereyim. Sormak, şüphe edenlerin hakkıdır."(1)

4. Yetiştirdiği Nur Talebelerini, aynı kendisi gibi zekât ve hediye almaktan men eder. Onları kendisi gibi yalnız rızayı ilahi için çalıştırır. Risale-i Nur'u okuyan hocalar, hafızlar cer yapmazlar. Menfaat için değil, Allah için ilme çalışırlar. Ebedi mükafatı fani şeylere değişmezler.

5. Daima mücerret kalmayı, dünyada hiçbir şeye alaka peyda etmemeyi ihtiyar etmiştir. “Bütün malımı bir elimle kaldırıp götüre bilmeliyim.” diyor. Sebebi sorulunca: “Bir zaman gelecek herkes benim halime gıpta edecek. Saniyen mal ve servet bana bir lezzet vermiyor. Dünyaya bir misafir hane nazarıyla bakıyorum.”(2) diyor.

6. Siyasetle iştigal etmez ve onunla fiilen ilgilenmez, ayrıca talebelerini de siyasetten men etmiştir.

Dipnotlar:

(1) bk. Tarihçe-i Hayat, İlk Hayatı.
(2) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...