Tahliller bölümünün önemi ve burada verilmek istenen mesaj nedir? İsmi geçen şahıslar hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Merhum Eşref Edip Ferganın "Tahliller" isimli Tarihçe-i Hayat'taki bölüme giren makaleler, o zamanın mühim gazete veya neşir vasıtalarında yayınlanmış ve Üstadımızı ve davayı anlatan yazılardan ibarettir. Bunlar sağ cenahı dinç tutan ve manevi cepheye hizmet etmeyi dava edinmiş mühim şahsiyetlerdi. Evet,

"Uzun Bir Ayrılıktan Sonra" makalesinde; Eşref Edip Fergan bey kendisine ait üslup, necabet, hürmet ve muazzez Üstadı anlamasından ilhamen kaleme almış olduğu harika bir makaledir. Merhum Eşref Edip bu makalede Üstadımızın hayatını kronolojik açıdan değil, bir dava adamının hayat tarzını, hadiselere yaklaşımını, istikbal planlamasını, hedef ve maksadını, ilcaat-ı zamana uyumunu ve Üstadımıza yüklenen vazife ve selahiyet hususundaki vaziyetini kısa, öz fakat muhteva dolu cümlelerle çok güzel bir tariftir.

Yani Eşref Edip o zamanda; Üstadımızın amaç ve mahiyetini çok iyi kavramış, vazifeli olduğunu idrak etmiş müstesna bir şahsiyettir.

Yani "Bediüzzaman kimdir ve ne için vazifelidir?" sualine verilecek en güzel, mücmel ve mukni bir cevaptır. Allah makamını ve mekanını cennet eylesin.

Diğer ismi geçen zevatlar ise şunlardır:

Akifler tabiri ile başta Mehmet Akif Ersoy kastedilerek, onun zatında ve şahsında ona mümasil kültür sahibi münevver insanlar kastedilmektedir.

Naimler tabiri ile Ahmet Naim Babanzade kastedilmektedir. Bu zatın şahsiyetinde ise o anlamda münevver insanlar kastedilmektedir.

Feritler tabiri ile de Mısırlı Muhammed Ferit Vecdi Efendi öne çıkarılmıştır. Yine bu zatın şahsında aynı davaya baş koymuş vasıflı aydınlar kastedilmektedir.

Bununla beraber, Said Nur ve Talebeleri makalesinde milletvekilliği yapmış, İslam'a hizmeti hayatının gayesi olarak bilmiş, Müslümanlara serdarlık etmeyi ve uyandırmayı hedeflemiş mümtaz bir şahsiyet olan Osman Yüksel Serdengeçti çok içli ve hisli, ama bir o kadar da mantık ve hürmet dolu makalesiyle Üstadı ve davayı anlatmıştır.

Bediüzzaman'ı Zehirlediler makalesinde Nihat Yazar manevi cephede bulunan insanlara Üstadımızın çektiği sıkıntıları ulaştırıp, davaya insanları müspet bir kanaat edinmelerini davayı sahiplenmelerini amaçlamıştır.

Bediüzzaman Said Nur başlıklı iki makalesiyle Cevat Rıfat Atılhan, Üstadımızın çektiği sıkıntılarını, davasını ve ehemmiyetini ehl-i imana ihsas etmiş ve farkındalık oluşturmuştur.

Bediüzzaman Kimdir? makalesiyle Üstadımızın talebelerinden ve o zaman aynı anda Üniversite talebesi de olan Ziya Nur Üstadın ve Hizmetlerin mahiyetini anlatmaya çalışmış ve makalesiyle hizmet etmiştir.

Yani Üstadımızın kültür çevresi ve Üstadımızdan istifade eden münevverlerin seviyesi çapı ve kapasitesi, bu zatlar nazara alınarak, tahliller makalelerinde ifade edilmektedir.

Bunlar birer örnek ve numune mahiyetindedir. O zamanın karanlık dehlizlerinde böyle yazı ve makalelerle Üstadımıza ve hizmetimize yaptıkları bu hayırlı hizmetten dolayı, hem istikbalin evlatlarına bir hatıra ve ruh kazandırma hem de o mübarek zatları Risale-i Nur gibi manevi cephenin bağlandığı kitaplara koyarak onlara şeref kazandırıp duaya vesile olması niyetiyle Tarihçe-i Hayat kitabına alınmışlardır.

Yukarıdaki zevatın teferruatlı hayat hikayeleri internette mevcuttur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...