Bediüzzaman Hazretleri, Tarihçe-i Hayat için; "On ordu, yirmi mecmua kadar hizmet edecek." demiş, bunu nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bayram Ağabey bir soru münasebetiyle Bediüzzaman Said Nursi'nin Tarihçe-i Hayatı'nın hazırlanması hakkında şunları anlatıyor:

"Yazılırken Zübeyir Ağabey günde üç-dört saat uykuyla geceli gündüzlü çalıştı. Üstad hayatındayken üç defa okuttuğu Tarihçe için 'On ordu, yirmi mecmua kadar hizmet edecek.' demişti." (1)

Üstad Hazretleri bu ifadenin izah ve açılımını yine kendisi şu şekilde beyan etmektedir:

“Tahsin’in neşrettiği Tarihçe-i Hayat yirmi büyük mecmua kadar fayda verdi, fütuhat yaptı. Şimdi bir parça ilişmelerine katiyen merak etmesin. Nazar-ı dikkati celb ettiği için, büyük bir ilânname hükmüne geçti. Şimdiye kadar nasıl ki yirmi senedir yirmi büyük mecmua perde altında intişar etmesiyle çok büyük fütuhata medar oldu. Tarihçe-i Hayat’ın da perde altında intişarı inşâallah aynı neticeyi verecek.”(2)

Tarihçe-i Hayat'a sadece bir biyografi nazarı ile bakmak yanlış olur. Bu kitap bir döneme ve çekilen sıkıntılara şahitlik ediyor ve Nur talebelerinin gaye ve istikametine yön veriyor. Bu kitap Risale-i Nur'un hangi aşamalarda ve nasıl telif edildiğini göstererek, Risale-i Nur'a olan ilgi ve teveccühe kuvvet veriyor.

"Eserin kıymeti, eser sahibinden gelir." mülahazasına göre, Risale-i Nur'un kıymeti de müellifinin kıymetinden geliyor; bu müellifi tanımak için de bir kitap iktiza ediyor.

"On ordu, yirmi mecmua" tabirleri bu inceliklere işaret eden bir teşbih bir mecazdır.

Dipnotlar:

(1) bk. İhlâs ve Sadakat Abidesi Bayram Yüksel, s. 149.

(2) bk. Emirdağ Lâhikası-II, (146. Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...