"Fakat ehl-i cehennem, sakil cisimleri ve büyük ve ağır günahların yükleri altında nasıl gidecekler?" sualinin cevabını açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte hatıra gelen şudur: Nasıl ki, mesela Amerika'da, bütün milletler umumi bir kongreye davet edilse, her millet büyük gemisine biner, oraya gider. Öyle de bahr-i muhit-i kâinatta, bir senede yirmi beş bin senelik uzun bir seyahate alışan küre-i arz, ahalisini alır, gider, mahşer meydanına boşaltır."

"Hem, her otuz üç metrede bir derece-i hararet tezayüd ettiği delaletiyle, merkez-i arzda bulunan cehennem ateşinin hadisçe beyan olunan derece-i hararetine muvafık iki yüz bin derece-i harareti taşıyan ve hadisin rivâyâtına göre dünyada ve berzahta Büyük Cehennemin bazı vazifelerini gören ateşini cehenneme döker; sonra emr-i İlahi ile daha güzel ve bâki bir surete tebeddül eder, ahiret âleminden bir menzil olur."(1)

Cehennemlikleri cehenneme götüren gemi ve binek, şu içinde yaşadığımız dünyadır. Gemiler nasıl denizlerin içinde yüzüyorsa, dünya da mahşer okyanusunun etrafını gemi gibi yüzerek dolaşıyor.

Üstad Hazretleri, dünyanın hem kendi hem de Güneş etrafında hızla dönmesini ve bir hedefe doğru ilerleyerek gitmesini, mahşer meydanının etrafını çizmek şeklinde tarif ediyor. Yani dünya ilk yaratılışından bu yana büyük ve geniş mahşer meydanını çizerek ilerliyor.

Kendi ekseni etrafında saatte 1670 km. hızla, Güneş etrafında ise saatte 108 bin km. hızla dönen dünyamız, elbette bir gün gelecek, sakinleri olan insanları son durak olan cennet ya da cehenneme boşaltacaktır.

Tabiri caiz ise, dünya öyle bir yolcu gemisi ki, cennet ehlini de cehennem ehlini de gideceği yere götürüyor. Ancak Üstad'ımızın ifadesinde cennet ve cehenneme boşaltır demiyor; mahşer meydanına boşaltır diyor. Buradan şunu anlıyoruz. Cehennem mahşer meydanının altı olduğu için, cehenneme gidecekler, mahşer meydanından, tabir yerinde ise sakil cisimleri ile düşerek gidecekler. Cennet ehli ise uçarak cennete gideceklerdir.

Diğer yandan, Dünya sadece sekeneleri olan insanları değil, merkezinde mağma denilen ve küçük cehennem olarak tasvir edilen ateş kütlesini de cehenneme boşaltacaktır. Bir nevi yük gemisi gibi hareket ederek, içinde yaşadığımız şu dünya, her yükü eninde sonunda adresine teslim edecektir.

1) bk. Mektubat, Üçüncü Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...