Block title
Block content

Üçüncü basamakta geçen “mensucât-ı ebedîyenin sür'atle işleyen tezgâhı” ne demektir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dünyamız kendi ekseni etrafında saatte 1670 km. hızla, güneş etrafında  ise saatte 107 bin km hızla dönüyor. Her an ebedî âlem hesabına sevap ve günah dokuyor. Bir anda yeryüzünde sayılamayacak kadar çok güzellik ve yine sayılamayacak kadar çok çirkinlik sergileniyor. Sokağa çıkan iki gencin karşısına haram bir tablo çıktığında, ona hevesle bakanı cehennem namına, yüz çevireni ise cennet namına bir amel işlemiş oluyor.

Müşteriye muhatap olan iki satıcıdan, yalan söyleyen, malını yersiz metheden günah işlerken, ticaretinin helal dairesinde olmasına dikkat eden sevap meyvesi alıyor.

Konuşan iki gruptan gıybet edenler, yanlış işler planlayanlar cehennem namına çalışırken, hayırlı şeyler konuşan ve yine güzel işlerin meşveretini yapanlar cennetlerini inşa ediyorlar.

Bir dilenciyle karşılaşan iki kişiden biri onu azarlarken, diğeri sadaka verip onun gönlünü kazanıyor.

Böylece, bütün insanların bir anda yaptıkları işlerden, sayısız sevap ve günahlar dokunduğuna göre, zamanın bütün dilimleri ve dünyaya imtihan olmak üzere gelen bütün insanlar birden nazara alındığında bu tezgâhtan çıkan dokumaları hayal etmek bile mümkün olmaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...