"Birkaç gün evvel bir misafirim bana sual etti. O şüpheli sualin esası şudur..." Buradaki "şüpheli sual"den maksat nedir? Cevabını izah edebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şüpheli sualden maksat: Bir Nur talebesinin, ahiret ve haşir ile alakalı anlamadığı bir hakikati sorup, o meseledeki şüphesinin izale edilmesini istediği bir sualdir.

Ehl-i iman manen temiz olduğu için, ahiret menzillerinde seyirleri suhulet ve hiffetle cereyan ederken; ehl-i küfür günahlarının ağırlığından ahiret menzillerinde seyirlerinin ağır olacağı ve zaman alacağı hususundaki şüphesidir.

Muazzez Üstadımız, büyük devletlerin içtimalarına giderken gemilere bindikten sonra; geminin hızının ve hareketinin esas olduğunu ifade ediyor. Yoksa yolcuların itikatlarıyla, ahlaklarıyla ve maneviyatları ile geminin süratinin bir alakası yoktur. Çünkü itikadları ve düşünceleri ne olursa olsun hepsi aynı gemidedir.

İkinci misalde ise; dünyada hayat sahibi milyarlarca mahlukat var. Bunların inananı inanmayanı, zalimi mazlumu, canlısı ve cansızı aynı dünya gemisinde beraber seyahat ediyorlar. Bu dünya denen gemi, asırlarca her sene süratini değiştirmeden muntazam bir şekilde seyahat etmektedir.

Aynen öyle de ahiret darü'l-kudret olduğundan oranın şartları, sebeplere ve zamana ihtiyaç bırakmadan ani ve def'î olarak meydana gelir.

Ölümden sonra ahiret yolculuğuna çıkan herkes, oranın nizamına uyarak yolculuklarını zaman açısından beraberce tamamlayacaktır. Hareket tarzları ve zamanları aynı olacak ancak şekavet ve saadet, mükâfat ve mücazatları farklı olacaktır.

Çünkü ehl-i ahiretin tamamı, aynı kanuna tabi ve aynı manevi geminin içerisinde yolculuğu beraber yapacaklardır. Birileri güvertede saadetin keyfini çıkarırken; diğerleri ise kazan dairesinde dertleriyle baş başa kalacaklardır...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...