"Ferdin iyiliği de fenalığı da mahduttur; cemaatin gayr-ı mahduttur." Bu cümleyi açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sebze ekilen büyük bir tarla düşünelim. Bu tarla içinde beş bin adet sebze filizi ekilmiş. Bunların on dakika içinde telef edilmesi gerekiyor. Bir şahıs tarlaya girip filizleri telef etmeye kalksa, on dakikada en fazla beş yüz tanesini telef edebilir. Lakin yüz kişilik bir cemaatle bu işe girişseler on dakikada bütün tarlayı telef edebilirler. Demek şahsın zararı cemaatin zararına yetişemiyor.

Aynı manayı sebze filizini ekmekte düşünecek olursak, bir şahıs on dakika içinde en fazla yirmi otuz filizi ekebilirken, yüz kişilik bir cemaat on dakika içinde onun yüz katı filiz ekebilir. Demek şahsın fayda ve hayrı cemaatin fayda ve hayrına yetişemiyor.

Üç insan yan yana omuz omuza gelirse, yani cemaat ruhu ile hareket ederse, yüz on bir kuvvetinde olur; cemaat ruhu olmaz ise üç adet kalırlar. Cemaatin, hayırda da şerde de ferde nispetle gücü ve etkisi daima fazladır. Bu yüzden Müslümanlar bu cemaat sırrına uygun hareket etmeleri gerekir. Zira kafirler bu sırrı anladıkları için cemaat halinde hücum ediyorlar.

Bir şahıs ne kadar zeki ve kuvvetli de olsa cemaat karşısında bir şey yapamaz. Öyle ise küfür cemaatine mukabil iman cemaatini teşekkül ettirmek iktiza ediyor vesselam.

İhlas Risalesi İkinci Düstur'da Üstad bu konuya dair güzel misaller veriyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...