"Mübarek Ramazan’ın Leyle-i Kadir sırrıyla, seksen üç sene bir ömr-ü mânevî kazandırması..." Buradaki "ömr-ü manevî" ne demektir? Cemaat sevabı ile mi kazanılıyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Mübarek Ramazan’ın Leyle-i Kadir sırrıyla, seksen üç sene bir ömr-ü mânevî kazandırması sırr-ı hikmetiyle ve Risale-i Nur’un şakirtlerindeki sırr-ı ihlâsla, tesanüd ve iştirâk-i a’mâl-i uhrevî düsturuyla, her bir sadık şakirt, o fevkalâde mânevî kazancı elde edeceğine gayet kuvvetli bir delili budur ki: Bu daire içinde kırk bin, belki yüz bin hâlis, hakikî mü’minlerin içinde hakikat-i leyle-i Kadri elde edecek bir, iki, on, yirmi değil, belki yüzlerin elde etmesi ihtimali kavîdir."(1)

Buradaki manevî ömür, ahireti imar ve ihya eden sevaplardır. Normalde seksen üç senelik bir sevabı kazanmak için, seksen üç yıllık bir ömür gerekiyor. Halbuki bir insanın ortalama ömrü yetmiş yılı geçmez, üstelik bu yetmiş yılın tamamının sevapta değerlendirmesi de mümkün değildir. Çünkü uyku, yeme içme, çalışma gibi diğer işler yetmiş yılın yarısından fazlasını götürür.

Bu yüzden Allah, sonsuz kerem ve ikramının bir muktezası olarak Kadir Gecesi gibi mübarek gecelere seksen üç yıllık sevapları yükleyerek, o gecelerin değerlendirilmesini bir fırsat olarak kullarının önüne koyuyor.

İştirak-i a’mal, bu gecelerdeki sevabı elde etmek için konulmuş manevî bir vesiledir. Bu vesileyi elde etmek için bu vesilenin icaplarına uymak gerekiyor.

Bir şirketin kârından hisse almak için şirkete ortak olmak nasıl bir şart ise, manevî şirketin manevî sevaplarından hisse almak için de bu şirkete ortak olmak ve ortaklığın bazı şartlarını yerine getirmek gerekiyor.

Bir şahsın tek başına büyük kâr hisselerine ulaşması çok zordur, ama şirketleşerek o kâra ulaşmak çok daha kolaydır. Kadir Gecesi çok yüksek manevî kârı olan, seksen üç seneden fazla bir sevap kazandıran bir gecedir. Böyle bir manevî kârı elde etmenin en kolay ve en garanti yolu manevî şirkete ortak olmaktır.

Manevî şirkete dâhil olmanın asgari şartı ise sebat, sadakat, ihlas, farz ibadetlerin ifa edilmesi, büyük günahların terk edilmesidir. Bununda dışında Kadir Gecesi'ni elinden geldiği kadar değerlendirmektir.

(1) bk. Kastamonu Lahikası, 112. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...