"Fitne" ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Fitne; altın, elmas gibi kıymetli madenlerin kendilerine karışmış bulunan diğer madenlerden ayrışması için ateşe atılmasını ifade eder. Böyle bir ameliye ile bir tarafta posa, diğer tarafta kıymetli madenler toplanır.

“Mallarınız ve çocuklarınız ancak bir fitnedir” ayetine bu açıdan bakabiliriz. (Enfal, 28; Teğabün, 10) Yani, insanlar malları ve çocukları sebebiyle şiddetli bir imtihana tabi tutulurlar. Bir tarafta malını helalinden kazanıp başkalarına faydalı bir şekilde kullanan ve evladını iyi terbiye edenler, diğer tarafta ise, haram yolla servet kazanıp, bu serveti eğlencede tüketenler ve evladını terbiye etmeyenler meydana gelir. “Sizi şerle ve hayırla bir fitne olarak imtihan ederiz” ayeti de üstte belirtilen manayla ilgilidir. (Enbiya, 35)

Madenlerin ayrışması fiilinde şiddetli bir ateş, kaynama, alt-üst olma görüldüğü gibi, fitne kelimesinin de “kargaşa, keşmekeş, anarşi” gibi manalarında bu durum açıkça görülür. Fitne, dengelerin alt - üst olması, toplumun içten içe kaynamasıdır. Fitne dönemlerinde tansiyon son derece yüksektir.

Hadis-i şeriflerde ahirzaman fitnesinden bahisler vardır. Hadis Kitaplarının Kitabu’l-Fiten bölümlerinde, bu fitnelerden söz edilmektedir. Tarih boyunca bütün ümmet “Allah’ım, bizi ahirzaman fitnesinden koru!” diye o dönemin fitnesinden Allah’a sığınmışlardır. İmtihanın son derece şiddetlendiği, nefse hoş gelen günahların sel gibi her tarafı istila ettiği günümüz toplum hayatını, ahirzaman fitnesinin bir dönemi olarak değerlendirmek mümkündür.

Süfli nefisleri kendilerine çeken cazibedar günahlar her yere dal-budak salmış, helal-haram birbirine karışmış, İslâm’ı bir bütün olarak yaşamak hayli zorlaşmıştır. Şu var ki, harpte, cephede tutulan nöbetle, barış ortamında rahatça tutulan nöbetin sevabı bir olmadığı gibi, bu zor şartlarda İslam’ı yaşamanın sevabı da çok fazladır.

“Fesad-ı ümmetim zamanından bir sünnetime ittiba eden yüz şehidin ecrini kazanabilir.” hadîs-i şerifi de bize bu dersi vermektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...