"Bir şeyde zahmet, meşakkat, alâmet-i makbûliyettir." İzah eder misiniz, bu umumi bir kaide midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Zorluklar içinde, meselâ savaş esnasında kılınan iki rekât namazın sevabı ile rahat bir vasatta ve kolaylık içinde kılınan iki rekât namazın sevabı bir olamaz.

Şiddetli soğukta ve sınırda tutulan nöbetin sevabı ile sıcak ve emniyetli bir yerde tutulan nöbetin fazilet ve sevabı bir olmaz.

Hasta birisinin yaptığı ibadet, sıhhatli birisinin yaptığı ibadetten daha kıymetli ve daha faziletlidir.

Zorluk ve meşakkat içinde yapılan ibadetler, rahatlık içinde yapılan amellerden daima daha sevaplı ve daha faziletlidir. İkisinin müsavi olması İlahi adalete ve hikmete uygun düşmez.

Herkesin sünneti terk ettiği bid’at ve hurafelerin kol gezdiği bu dehşetli zamanda küçük bir sünneti ifa etmek çok mühimdir ve kıymetlidir. Çünkü şartlar ağırlaşmış, sünnete uymak müşkülleşmiş.

Sualin ikinci kısmına gelince: Bunun umumî bir kaide olduğunu anlıyoruz. Bu kaide, aşağıda ayet ve hadis-i şerife dayanmaktadır:

"Demek ki her zorlukla beraber bir kolaylık var. Evet, her zorlukla beraber bir kolaylık vardır." (İnşirah 5,6)

"Hayrül umuru ehmezuha / yani zorluk ve sıkıntılı olan işler daha hayırlıdır." (bk. el-Müfredât, s. 344)​

Her kaidenin istisnası olduğu gibi, burada da istisnalar olabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...