"İkinci şecere-i zakkum, maden-i ahlak-ı seyyie ve medeniyetin en büyük seyyiesi olan dinsizliktir..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İkinci şecere-i zakkum, maden-i ahlak-ı seyyie ve medeniyetin en büyük seyyiesi olan dinsizliktir. Bu şecere-i zakkumun zemin-i şûresi budur ki, eğer her kemale muhit olan din-i İslamî yalnız vicdana sıkıştırılsa, din bir tarafta kalır ve hamele-i Şeriat tebaiyet hükmüyle geri kalarak gitgide inhitat ederek o şecere-i zakkum müsait zemin bulacaktır. Zira herkes tebeî ve sathî nazarıyla dine nazar ederek dikkatsizlik ve taassup ile dine karışmış olan bazı hikâyat-ı İslamiye ve teşbihat-ı İsrailiyat ki, bazı avam-ı nas onları akide ve hakikat ve İslamiyet’ten telakki etmişlerdir. Onlar da avam gibi akide ve hakikat zannedeceklerinden, fünunlara muhakeme ettikleri vakit kalp hastalığı mesabesinde olan zaaf-ı akideye müptela olacaklardır." (Asar-ı Bediiyye, Makale-5: MEBUSANA HİTABI)

Bütün kötü ahlak ve medeniyetin olumsuz tarafların madeni yani kaynağı dinsizliktir. Dinsizlikten meydana gelen kötü ahlak zakkum ağacına benzetiliyor. Ve bu zakkum ağacının kuvvetlenip yeşermesinin en büyük nedeni, dini vicdana hapsedip hayatın alanlarından soyutlanmasıdır.

Oysa din hayatın her alanında her aşamasında varlığını göstermeli ki, bu tarz kötü ayrık ve zehirli ağaçlar serbestçe yeşermesin. Şayet dini vicdana hapsedip üzerinde düşünme ve muhakeme etme fırsatı vermezsen o zaman dine bakış körelir, yüzeyselleşir ve dinin içine sonradan karışmış olan birtakım hurafe ve masallar, dinin bir hakikatıymış gibi algılanmaya başlar.

Bir şey açık ve serbest olmadığı zaman gizlenir ve gizemli hâle gelerek içinde ki yanlışları tutar ve zamanla o yanlışlar o şeyin aslı ve cevheri gibi telakki edilmeye başlanır. Bu sebeple istibdat yanlış ve hataları devamlı ve istikrarlı hâle getiren bir zehirli ağaç gibidir. Oysa özgürlük ortamında yanlışın yaşama ve kendini gizleme şansı yoktur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...