"Gençliğin derin uykusunu daha ziyade kalınlaştıran Harb-i Umumînin dağdağaları ve esaretimin keşmekeşlikleri,.." Gençlik neden "kalın bir uyku ve sarhoş"luktur? "Harb-i Umumînin dağdağaları" nelerdir?..

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İbadetlerin en güzel ve en sağlam yapılacağı dönem, gençlik dönemidir. İhtiyarlıkta insanın kuvvet ve takati zayıfladığı için, ibadetlerin hakkını tam veremez. Ama gençlikte insan enerjik ve kuvvetli olduğu için, ibadetleri daha bir kolay ve daha bir güzel yapar.

Mesela, namazı çevik ve tadil-i erkanına uygun bir şekilde kılar, orucu sıhhati yerinde olduğu için daha güzel tutar. Ama yaşlılıkta bel büküldüğü, takat kalmadığı için, namazın rükünlerini yarım yamalak yapar, oruçta zorlanır, kimi zaman da hiç tutamayıp fidye vermek zorunda kalır vs.

Aynı şekilde gençlik zinde ve enerjik bir dönem olduğu için gaflete ve günahlara da müsait bir dönemdir. Bu sebeple cehennem amellerinin büyük bir kısmı, yani günahlar bu dönemde işlenir. Hapishane, hastane, meyhane gibi yerlerdeki adamlara sorulsa, "buraya neden düştün" diye; hepsi gençliğin taşkınlıkları yüzünden diyeceklerdir. Demek gençlik hayırlı işleri yapmakta kuvvetli bir vasıta olduğu gibi, aynı zamanda şerli işleri yapmakta da kuvvetli bir vasıtadır. Bu yüzden hayatımızın en önemli dönemi gençlik dönemidir, zira cennet de cehennem de bu dönemde kazanılıyor.

Birinci Dünya Savaşı'nda dünya müthiş bir çalkantı ve karmaşa içinde olduğu, hususen İslam alemi ve Osmanlı büyük bir çıkmazın ve çöküşün içine sürüklendiği için, insanın hem duygusal hem de fikri bir dağdağanın içine düşmesi pek tabidir.

Esaret başlı başına zaten bir keşmekeşliktir. Üstad Hazretleri iki yıl Rusların elinde esir hayatı geçirmiş, bir çok sıkıntı ve meşakkatlere hatta idama bile maruz kalmıştır. Böyle bir sıkıntı ve meşakkatin insanı duygusal ve fikri bir karmaşaya sokması pek tabidir.

Üstad Hazretleri bu gibi olumsuzlukları ve karmaşaları ruhunda hissettikten sonra, ayetin ve imanın yardımı ile çabuk hayra ve güzelliğe çeviriyor. Bir cihetle en olumsuz tablolardan en olumlu tabloları, yaşayarak çıkarıyor. Bu haller onun ruh ve maneviyatında hak ile batılın bir mücadelesi şeklindedir. Yani Üstad Hazretleri bir anda zembille o makama ulaşmıyor, onun da hayat imtihanında bir çok mücadele ve mücahedeleri vardır. Üstad Hazretleri burada bize numune ve model olmak için o hallerini tasvir ediveriyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...