Block title
Block content

Sekizinci Rica

İçerikler

  1. "Gençliğin derin uykusunu daha ziyade kalınlaştıran Harb-i Umumînin dağdağaları ve esaretimin keşmekeşlikleri,.." Gençlik neden "kalın bir uyku ve sarhoş"luktur? "Harb-i Umumînin dağdağaları" nelerdir?..

  2. "Gençliğin derin uykusunu daha ziyade kalınlaştıran Harb-i umuminin dağdağaları ve esaretin keşmekeşlikleri...'' ile anlatılmak istenen nedir? Savaş, gençliğin verdiği derin uykuyu, gafleti nasıl kalınlaştırır?

  3. "Halifeden, Şeyhülislâmdan, Başkumandandan tut, tâ medrese talebelerine kadar,.." Burada ismi belirtilen şahıslar kimlerdir?

  4. "Nev-i insanî bir nefistir; dirilmek üzere ölecek. Ve küre-i arz dahi bir nefistir; bâki bir surete girmek için o da ölecek. Dünya dahi bir nefistir; âhiret suretine girmek için o da ölecek." İzah eder misiniz?

  5. "...ölümün hakikî güzel simasını gördüm. Korkarak değil, belki bir cihetle müştakane mevtin yüzüne baktım. Ehl-i tarikatçe rabıta-i mevtin bir sırrını anladım." Buradaki sırrı açıklar mısınız?

  6. Üstad ölümün ahbablarımıza kavuşmak olduğunu, ondan korkmamamızı ifade ediyor; fakat ahirette cehennem ihtimali de var. Cehennem yüzünden ölümden korkmamaya çare var mı?

  7. "Keşke gençliğim bir gün dönseydi, ihtiyarlık benim başıma ne kadar hazîn haller getirdiğini ona şekvâ edip söyleyecektim." cümlesini izah eder misiniz?

  8. Bediüzzaman Hazretleri, "hayat-ı uhreviyi zedelemek" tabirini kullanıyor. Uhrevi hayatı zedelemek ne demektir; tövbe ile uhrevi zedelenmeden kurtulunabilir mi?

  9. "Hem benim, hem herkes için, şu dünya muvakkat bir ticaretgâh; ve hergün dolar, boşalır bir misafirhane; ve gelen geçenlerin alışverişi için yol üstünde kurulmuş bir pazar..." cümlesini izah eder misiniz?

Yükleniyor...