Sekizinci Rica

İçerikler


 1. "Gençliğin derin uykusunu daha ziyade kalınlaştıran Harb-i Umumînin dağdağaları..." Savaş, gençliğin verdiği derin uykuyu, gafleti nasıl kalınlaştırır? "Harb-i Umumînin dağdağaları" nelerdir?

 2. "Halifeden, Şeyhülislâmdan, Başkumandandan tut, tâ medrese talebelerine kadar,.." Burada ismi belirtilen şahıslar kimlerdir?

 3. "Nev-i insanî bir nefistir; dirilmek üzere ölecek. Ve küre-i arz dahi bir nefistir; bâki bir surete girmek için o da ölecek. Dünya dahi bir nefistir; âhiret suretine girmek için o da ölecek." İzah eder misiniz?

 4. "Medar-ı ezvak olan gençlik gidiyor; menşe-i ahzan olan ihtiyarlık, yerine geliyor. Ve gayet parlak ve nurani hayat gidiyor; zahiri karanlıklı, dehşetli ölüm, yerine gelmeye hazırlanıyor." İzah eder misiniz?

 5. "Ölümün peçesi gerçi karanlık, siyah, çirkin ise de fakat mümin için asıl siması nuranidir, güzeldir." İzah eder misiniz?

 6. "Ölümün hakikî güzel simasını gördüm. Korkarak değil, belki bir cihetle müştakane mevtin yüzüne baktım. Ehl-i tarikatçe rabıta-i mevtin bir sırrını anladım." Buradaki sırrı açıklar mısınız?

 7. "Keşke gençliğim bir gün dönseydi, ihtiyarlık benim başıma ne kadar hazîn haller getirdiğini ona şekvâ edip söyleyecektim." cümlesini izah eder misiniz?

 8. "Saadet-i ebediyesini ve hayat-ı uhreviyesini" zedelemek ne demektir; tövbe ile bu zedelenmeden kurtulmak mümkün olur mu?

 9. "Nur-u Kur’an ile gördüm ki, birbiri içinde üç küllî dünya var: Birisi, Esma-i İlâhiyeye bakar, onların âyinesidir. İkinci yüzü âhirete bakar, onun mezraasıdır. Üçüncü yüzü, ehl-i dünyaya bakar, ehl-i gafletin mel’abegâhıdır." İzah eder misiniz?

 10. "Herkesin hususi dünyasının direği, kendi hayatıdır. Ne vakit cismi kırılsa, dünyası başına yıkılır, kıyameti kopar. Ehl-i gaflet, kendi dünyasının böyle çabuk yıkılacak vaziyetini bilmediklerinden, umumi dünya gibi daimî zannedip..." İzah eder misiniz?

 11. "Hem benim, hem herkes için, şu dünya muvakkat bir ticaretgâh; ve hergün dolar, boşalır bir misafirhane; ve gelen geçenlerin alışverişi için yol üstünde kurulmuş bir pazar..." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...