"Bir zaman ihtiyarlığa ayak bastığımdan, gafleti idame ettiren sıhhat-i bedenim de bozulmuştu. İhtiyarlıkla hastalık müttefikan bana hücum etti. Başıma vura vura uykumu kaçırdılar." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanı Allah’tan uzaklaştıran ve unutturan en önemli vasıtalardan birisi de sıhhattir, yani sağlıklı ve enerjik olmaktır. İnsan sağlıklı ve enerjik olduğunda dünyaya ve dünya nimetlerine meyleder, ahireti aklına getirmez, ölümü düşünmez, günahları işlemeye daha yatkın bir hâle gelir.

Yani gaflet ile sıhhat arasında kuvvetli bir ilişki bulunuyor. Hatta öyle ki sıhhat sebep gaflet sonuç şeklinde bir hükme gitmek bile mümkündür. Sıhhati bozulmuş hasta gençlerin sağlıklı gençlere oranla daha ziyade ibadetine sarılıp ahireti düşünmesi meselemizi teyit eden bir husustur.

Üstadımızın ifadesi ile;

"Ey maraza müptela hasta! Bu zamanda tecrübemle kanaatim gelmiştir ki, hastalık bazılara bir ihsan-ı İlahidir, bir hediye-i Rahmanidir. Bu sekiz dokuz senedir, liyakatsiz olduğum hâlde, bazı genç zatlar hastalık münasebetiyle dua için benimle görüştüler. Dikkat ettim ki hangi hastalıklı genci gördüm; sair gençlere nisbeten ahiretini düşünmeye başlıyor. Gençlik sarhoşluğu yok. Gaflet içindeki hayvani hevesattan bir derece kendini kurtarıyor. Ben de bakıyordum, onların tahammül dahilindeki hastalıklarını bir ihsan-ı İlahi olduğunu ihtar ederdim."(1)

Üstadımız da bu paragrafta "ihtiyarlık ve hastalığın gafleti kırdığını, ölümü ve ahireti hatırlattığını" ifade ediyor. Öyle ise amacı ve hedefi ahiret olan bir Müslümanın ihtiyarlık ve hastalığı bir musibet bir bela olarak değil, bir uyarıcı ve bir nasihatçı olarak telakki etmesi gerekiyor. Ekseri günahların gençlik ve sıhhatte işlenmesi bunun açık bir göstergesidir.

1) bk. Lem'alar, Yirmi Beşinci Lem'a, Beşinci Deva.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...