"Güneş gibi âciz ve musahhar mahlûklar ve ruhanî gibi madde ile mukayyed nim-nuranî masnular..." Ruhanîlerin madde ile mukayyed olmalarını nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Madem güneş gibi âciz ve musahhar mahlûklar ve ruhanî gibi madde ile mukayyet nim-nuranî masnular, nuraniyet sırrıyla, bir yerde iken pek çok yerlerde bulunabilirler..."(1)

Burada Güneş ve ruh, Allah’ın Nur ismine diğer mahlûkata nisbetle daha fazla mazhar olmalarından dolayı misal olarak alınmışlardır.

Güneş ve ruh, mahlûkat içinde en nuranî ve maddî kayıtlardan bir derece âzâde de olsalar, Allah’ın zâtına ve sıfatlarına nisbet edildiğinde, onlar da çok kesif ve sönük kalırlar.

1) bk. Sözler, On Altıncı Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...