"Hakikat-i İslâmiyenin esasları, altı erkân-ı imaniyeyle ve esas-ı ubudiyet ki, İslâmın beş rüknü olan savm, salât, hac, zekât, kelime-i şehadet, mecmuunun hülâsasıdır." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Nur fabrikasının sahibi, Birinci Şuanın dördüncü âyeti bahsinde, hakikat-i İslâmiyenin yedi esasını parlak bir surette ispat edildiği cümlesine dair soruyor ki: 'Erkân-ı İslâmiyeyi beş biliyoruz. Hem vücub-u zekât rüknü, risalelerde ne suretle izah edildiğini.' soruyor."

"Elcevap: İslâmın rükünleri başkadır; hakikat-i İslâmiyetin esasları yine başkadır. Hakikat-i İslâmiyenin esasları, altı erkân-ı imaniyeyle ve esas-ı ubudiyet ki, İslâmın beş rüknü olan savm, salât, hac, zekât, kelime-i şehadet, mecmuunun hülâsasıdır."(1)

Hakikat-i İslamiye imanın altı rüknü ile İslam’ın beş şartının karışımına verilen genel bir isimdir. İslam bu on bir rükün ile özetlenmiş ve buna da genel olarak İslam hakikatleri denilmiştir.

Yedi ifadesinin açılımı ise; imanın altı şartına ilave, İslam’ın beş rüknü olan savm, salât, hac, zekât, kelime-i şehadette yedinci bir rükün olarak değerlendirilmiştir.

(1) bk. Kastamonu Lâhikası, 122. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...