"Ramazan-ı Şerifteki savm, İslâmiyetin erkân-ı hamsesinin birincilerindendir. Hem şeâir-i İslâmiyenin âzamlarındandır." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Erkan-ı hamse" Arapça olarak şöyle ifade ediliyor: "Savm, salat, hac, zekat, kelime-i şehadet." Eski kaynaklarda hep bu şekilde nazara verilmiştir.

Ramazan ayında tutulan oruç İslam’ın beş esasından en önemlilerindendir. Aynı zamanda “şeair” de denilen İslam’ın sembolleri içinde en büyüklerden bir tanesidir.

Orucun İslâmî şeairin en büyükleri arasına girmesinin cihetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

- Ramazan ayı geldiğinde bütün dünyada duyuluyor. Öyle ki Amerika Birleşik Devletleri başkanı Ramazan münasebeti ile Beyaz Sarayda Müslümanlara resmi bir iftar töreni düzenliyor.

- Müslüman mahallelerinde faaliyetler, etkinlikler, teravih namazları gibi aşikar ibadetler farklı bir atmosfer oluşturuyor. Çevrede gayri müslimler varsa onların da dikkatini çekiyor.

- Hatta Osmanlı mahallelerinde gayri müslimler, kokular etrafa yayılmasın diye yemek pişirmezler ve Müslümanlara saygı gösterirlerdi.

- Diğer yandan beş vakit namazını kılmayanlar bu ayda teravihlere giderek Ramazan'ın coşkusuna katılıyorlar.

- Kısacası oruç, her tarafa bir ilanattır. Şeairin asıl misyonu da ilanat demektir. Hele Ramazan Bayramı tam bir ilanat oluyor.

Modern çağın insanı, kimlik bunalımı yaşıyor. İletişim ve ulaşım araçlarının gelişmesi ile dünya âdeta küçük bir köy şeklini alıyor. Bugünün ifadesi ile insanlık küreselleşme sürecini yaşıyor. Küreselleşme sayesinde medeniyetler kendi kimliği ile beraber diğer medeniyetler ile iç içe girift bir hayat tarzına girmiştir. Bu da ister istemez medeniyetler arasında bir etkileşimi ve karşılıklı bir kültür alışverişini netice vermektedir.

Şayet medeniyetlerin güçlü ve cazip bir kimlik ve sembolü olmaz ise, diğer medeniyetler içinde asimile olup giderler. Bu sebeple İslam dini Müslüman medeniyetinin kimliğine ve şiarına çok önem vermiş ve bu noktada çok güçlü argümanlar ve semboller üretmiştir. Ezan, selam vermek, hilal, tesettür, oruç, namaz gibi hem ibadet yönü hem de şiar yönü kuvvetli olan semboller, bu küreselleşme ortamında hem İslam kimliğini muhafaza ediyor, hem de başka zayıf medeniyetleri etkileyerek kendi içinde dönüştürüyor. İslam dininde şiar ve sembollerin şahsi farzlardan daha önemli olması bu sırdandır. Ramazan orucu da bu noktada güçlü ve etkili bir şiar ve semboldür.

İlave bilgi için tıklayınız:

- RAMAZAN AYININ MANA VE ÖNEMİ.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

muhammed-said-akdağ

Savm, sıyam, oruç kelimeleri birbirlerinin yerine kullanılabilir mi, yoksa bulundukları yere göre farklı bir anlam katılmış olur mu, bu kullanımların hikmeti ne olabilir?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Oruç, savm, siyam, sıyam hep aynı manadadır, müteradif yani eş anlamlıdır. Aynı metinde farklı kelimeler olarak geçmesi bir zenginliktir. Kelime dağarcığının geniş olduğuna işaret eder.

Birbirlerinin yerine kullanılmasıyla mana değişmemektedir. Farklı kullanımlar lügat zenginliğidir. Metin içerisinde özellikle seçilmesi konusunda bir hikmeti biz bilemiyoruz.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...