“Geliniz, bakınız,” hayran olarak Hayye ale’l-felâh deyip herkesi şahit tutmakla mukabele ettiler." Bu daveti ‘namaz kılarak felah bulunuz’ diye anlıyorduk. Üstad değişik bir cihetini ortaya koyuyor. ‘Hayye ale’l-felâh’ ile alâkalı açıklama yapar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sonra, o Sâni-i Zülcelâlin, kendi san'atının lâtiflerini, harikalarını, antikalarını sergilerle teşhirgâh-ı enamda neşrine karşı, Maşaallah deyip takdir ederek, "Ne güzel yapılmış." deyip istihsan ederek, Bârekallah deyip müşahede etmek, Âmennâ deyip şehadet etmek, "Geliniz, bakınız." hayran olarak Hayye ale'l-felâh deyip herkesi şahit tutmakla mukabele ettiler."(1)

Felah kelimesi; selâmet, saadet, kurtuluş demektir. Hayır ve nimetlerde refah, rahatta daim olmak, necat ve bekaya mazhar olmak mânâlarına da geliyor.

İslam, bütünü ile felah olduğu için, felahı sadece namaza tahsis etmek doğru olmaz. Zekât, hac, oruç da felaha vasıtadırlar. Bu yüzden felahı İslam’ın bütün hükümleri için düşünebiliriz.

“Neye felah bulacaklarını tayin etmiyor. Güya o sükûtla der: "Ey müslümanlar! Müjde size. Ey müttaki! Sen Cehennem'den felah bulursun. Ey sâlih! Sen Cennet'e felah bulursun. Ey ârif! Sen rıza-yı İlahîye nail olursun. Ey âşık! Sen rü'yete mazhar olursun." ve hâkeza...” (25. Söz. 2. Şule)

(1) bk. Sözler, On Birinci Söz

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...