"Hastaların duasını alınız; onların duası makbuldür." hadisinin ifadesine göre, hastaların duası neden makbuldür?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretleri bu hususu veciz bir şekilde şöyle ifade ediyor:

"Her ne ise, hastalık sırrıyla hulûsiyet kazanan, hususan zaaf ve aczden ve tezellül ve ihtiyaçtan gelen bir dua, kabule çok yakındır. Hastalık böyle hâlis bir duanın medarıdır. Hem dindar olan hasta, hem hastaya bakan mü'minler de bu duadan istifade etmelidirler."(1)

Yani hastalar, hastalığın vermiş olduğu sıkıntı ve elem vesilesi ile aczini ve fakrını daha iyi anlayıp halis bir şekilde Allah’a müteveccih oluyorlar. Riya, gurur ve kibir gibi manevî hastalıklar, maddî hastalıkların verdiği bu elem ve azap ile acizliğe ve fakra inkılap ediyor ve hastayı tam bir ihlasın içine sokuyor. İhlas ile yapılan dualar ise Allah katında ekseriyet ile makbuldür.

Bu husus hadisle de şu şekilde teyit edilmektedir:

"Hastaların duasını alınız; onların duası makbuldür."(2)

Kısacası hastalık, ihlasa fıtrî bir vesile olduğu için, hastalık anında yapılan dualar da halisane olduğu için kabul-e karin oluyor.

Dipnotlar:

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Beşinci Lem'a, On Yedinci Deva.
(2) bk. İbni Mâce, Cenâiz: 1; Deylemî, Müsnedü'l-Firdevs, I/280.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

drerkan

Peygember Efendimiz:
"Hastaları ziyarete gidiniz. Ve onların size dua etmelerini isteyiniz. Çünkü hastanın duası kabul, günahı da afvolunmuştur"
buyurmuşlardır. [Taberani ve Beyhaki, Enes’den Radıyallâhu Anh rivayet etmişlerdir.)

Peygamber Efendimizin duası makbul olacağını ifede ettiği kişiler:
(Cami’üs-Sağir) 'den ;
• İftara kadar oruçlunun duası,
• Haksızlığa uğrayanın duası,
• Adaletten ayrılmayan devlet büyüğünün duası.
• Babanın evladına duası,
• Misafirin duası,
• Haksızlığa uğrayanın duası.
• Öcünü alıncaya kadar haksızlığa uğrayanın duası,
• Evine dönünceye kadar hacının duası,
• Savaştan dönünceye kadar gazinin duası,
• İyileşinceye kadar hastanın duası,
• Mümin kardeşinin ardından dua eden müminin duası

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...