"Hayat-ı dünyeviyeyi ednâ bir Ermeni, milleti için feda ettiği halde; ben ki, şu hayat ile alâkam pek zayıf; bâhusus yedi defadır şu hayat elimden uçacaktı,.." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Beni tehdit ile vazgeçiremezler. Azm-i kat'î ile maksadımın yoluna tesadüf eden her bir mehâlike gireceğim. Şu hayat-ı dünyeviyeyi ednâ bir Ermeni, milleti için feda ettiği halde; ben ki, şu hayat ile alâkam pek zayıf; bâhusus yedi defadır şu hayat elimden uçacaktı, emaneten elimde bırakılmış; bunu vermekten minnet etmek hakkım değildir. O ruh, kafesten ağaca uçmak, akıl re'sten yeise kaçmak istedikleri halde, ileride feda için ibka edildi. Bu hayat ile tehdit etmek hiçtir. Kaldı ki, hayat-ı uhreviye ile tehdit ediyorlar. Ondan da hiç minnet çekmem. Şimdiki nâr-ı teessüfle muhterik bir ruh olsun, onların bedduasıyla cehennemde yansın; o teessüf ateşini içinden çıkarmakla vicdan, maksattan bir firdevs tazammun ettiği gibi, hayal dahi emelden bir cenneti teşkil edecektir. Umumun malûmu olsun ki: İki elimde iki hayatımı tutmuşum, iki hasım için iki meydan-ı mübarezede iki harple meşgulüm. Tek hayatlı olan adam meydanıma çıkmasın."(1)

Üstad Hazretlerini, iman ve Kur’an hizmetinden vazgeçirmek için, çok çaba sarf edip bütün yolları deniyorlar. Bu yollar içinde, insanın en büyük çekinmesi gereken yol da öldürülmektir. Üstad Hazretleri, siz beni bu yolla tehdit edip, yani ölümle tehdit edip davamdan vazgeçiremezsiniz diyerek, onların tehdidine beş para ehemmiyet vermiyor. Zaten benim hayatım emanet diyerek, bunu akli olarak da izah ediyor. Üstad'ın çocukluktan bu yana atlattığı ölüm tehlikelerinin hepsi, bir nevi ölüm anı gibidir; lakin Allah ilerideki hizmetinin bir bereket ve inayeti olarak, Üstad'ın ömrünü uzatıyor.

İman noktasından adi ve basit olan bir Ermeni bile, milleti ve vatanı için hayatını hiçe sayarken, ömrünü Allah ve Kur’an yoluna adamış olan Üstad'ın, hayatı için davasına ihanet etmesi ve korkması düşünülemez. Ermeni, vatanı için ne kadar cengaver ise; Üstad, Kur’an için kıyasa gelmeyecek kadar cengaverdir. Bu sebepten dolayı "Beni ölüm tehdidi ile hizmetten geri koymanız mümkün değil." diyerek, düşmanlara korku salıyor.

(1) bk. Münazarat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

karolin

"Zaten benim hayatım emanet diyerek, bunu akli olarak da izah ediyor. "

Bu hayatın emanet olması sadece Üstada mahsus değil, herkesin hayatı emanet ki? 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Ama herkes bu şuurda değil emanetin şuurunda olmak önemli. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...