"Evet, benim hücumum onların aleyhinde değil, lehlerindedir. Tâ ki onların suretiyle kendini gösteren bazı ehliyetsiz, onların kıymetini tenzil etmesin." cümlelerini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, benim hücumum onların aleyhinde değil, lehlerindedir. Tâ ki onların suretiyle kendini gösteren bazı ehliyetsiz, onların kıymetini tenzil etmesin."

"Beni tehdit ile vazgeçiremezler. Azm-i kat’î ile maksadımın yoluna tesadüf eden her bir mehâlike gireceğim..."(1)

Üstad Hazretlerinin tarikat ve şeyhleri tenkit etmesi; yıkıcı bir tenkit değil, yapıcı ve yol gösterici bir tenkittir. Tarikatın içine girmiş birtakım yanlışları ve yanlışlıkları ilmi ve edebi bir titizlikle gösterip ilan ediyor.

Özellikle liyakat ve ehliyeti olmayan birtakım şeyh ve mürşitleri tenkit ediyor; ta ki kamil şeyh ve mürşitler temyiz ve hak ettiği kıymeti görebilsin.

Hoş ve leziz olan bir sepet elmanın içinde, çürük birkaç elma bulunursa sepetin içindeki elmaları da lekelendirir ve insanların suizannına kapı aralar. O sepetin içindeki çürük elmaları ayıklamak, gayet manidar ve hakşinas bir davranış olur.

Üstad Hazretleri tenkitleri ile tasavvuf ve tarikatın içindeki çürük elmaları ayıklıyor.

(1) bk. Münazarat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...