Hazret-i İsa'yı kimlerin tanıdığı hususunda bilgi verir misiniz? Mehdiyi de ancak yakınları mı tanıyacak?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hazret-i İsa (as)’in indiği ve deccalı manevî olarak öldürdüğü muhakkaktır; lakin kim olduğu ve kimler tarafından görüldüğüne dair ne Risale-i Nurlarda, ne de diğer kaynaklarda bu konu hakkında herhangi bir malumat yoktur.

İster vakıf ağabeyler olsun, ister başka Nur talebeleri olsun, bu hususta senetsiz ve delilsiz bir şeyler söylüyorlarsa, bunlar şahsî ve indî fikirlerdir. Bu şahsî ve indî mülahazalar ise; Risale-i Nurları ve Nur cemaatinin umumunu bağlamaz. Eğer “Ben bunu kat’î olarak ispat ederim, delilim ve senedim şudur”, diye ispat edebilirler ise, o zaman hepimizin kabulüdür.

Risale-i Nurların, gerek Üstad'ın döneminde gerekse günümüzde milyonlarca hakiki şakirtleri olmuştur ve kıyamete kadar da biiznillah olacaktır. Bunun adedini belli bir zümreye hasr etmek, pek makul bir yaklaşım değildir. Lakin Üstad'ın ve çok yakın olan talebelerinin, Hazret-i İsa (as)’ı görmüş olması mümkün ve muhtemeldir.

Mehdi ve deccal gibi şahıslar, hadislerde mübhem ve müteşabih ifadeler ile anlatıldığı için, herkes bu zâtları bu isim ile bilmeyecekler; ancak başka isimler ile bilecekler. Bu zâtların hakiki kimliği; ancak tahkikî iman nuru ile anlaşılacaktır ki, Risale-i Nurlar tahkikî iman dersini verdiği için, inşallah her Nur talebesi hem Mehdi (ra)’yi hem de deccalı iman nuru ile bilip tanıyacaklar. Bunu belli bir zümreye hasretmek doğru değildir.

Risale-i Nurları az çok anlayan herkes, Mehdi ve deccal konusunu idrak edebilir. Bu meseleyi anlaşılmaz hale getirmenin bir mânası da yoktur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...