"Hem de ihtimal vermeye şâyan olmayan bir tevil-i zaîften başka tevil ve tahvil edilmemiştir." Bu hangi görüştür?

Soru Detayı

Hem de ihtimal vermeye şâyan olmayan bir tevil-i zaîften başka tevil ve tahvil edilmemiştir. Muhakemat - 165 Bu tevil-i zaif nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Tenbih: İnşikak-ı Kamer mütevatir-i bilmanadır. ﻭَ ﺍﻧْﺸَﻖَّ ﺍﻟْﻘَﻤَﺮُ olan âyet-i kerime ile sabittir. Zira hattâ Kur'an'ı inkâr eden dahi, bu âyetin manasına ilişmemiştir. Hem de ihtimal vermeye şâyan olmayan bir tevil-i zaîften başka tevil ve tahvil edilmemiştir."(1)

Mucizeye karşı çıkan bazı batıl görüşlü alimler, ayette geçen “ay yarıldı” ibaresini kıyamette olacak şeklinde yorumlayıp, ayın ikiye bölünme mucizesini kabul etmiyorlar. Muhtemelen Üstadımız üstü kapalı bir şekilde bu görüşe işaret ediyor ve bunun da ihtimal dahilinde olmadığını vurguluyor.

Yani zayıf tevilin özeti şu şekildedir: “Kıyamet yaklaştı ay yarıldı”nın anlamı “Kı­yamet yaklaştı, o gün ay yarılacaktır.” anlamındadır. Yani ayın yarılması, vuku bulmuş bir olay değildir, belki vuku bulacaktır.” diyorlar.

(1) bk. Muhakemat, Üçüncü Makale, Hatime.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...