Block title
Block content

"Her şeyin güzel cihetine bakınız..." kaidesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kafir, kainatta olan biten bütün olaylara küfür gözlüğü ile baktığı için, her hadise karşısında kalbi ve aklı titreyip azap çekiyor. Her şey bu kafiri yetim gibi hüzünlü bir hale sokup ağlattırıyor. İslam tarihinde bu ekolün en önemli temsilcileri  Ebû'l-Alâ-i Maarrî ve Ömer Hayyam gibi şair ve filozoflardır.

Hadiselerin bu tazyikinden kurtulmak için içki ve haramlara dalmışlar ve bu tarz menhiyatı  teşvik eden edepsiz şiirler telif etmişler. Ehl-i hakikat alimler de onların bu edepsizliklerini ve küfre giden hallerini tahkir ve tekfir etmişlerdir.

Mümin ise, kainatta olan biten bütün olaylara iman ve hidayet gözlüğü ile baktığı için, her hadise de kalbi ve aklı bir saadet ve huzur yolu bulup her şeyin içyüzünde yani künhünde saklı olan güzellikleri görüp sezebiliyor. Her şey mümine dost ve enis olup, her şeyden bir güzellik ve huzur yakalıyor. Hatta hastalık ve musibetler bile kamil bir mümin nazarında İlahi bir iltifat ve ikram olarak değerlendiriliyor. Peygamberler ve evliyalar çok büyük sıkıntı ve belalara maruz kaldıkları halde, hayatlarında en küçük bir şikayet, en ufak bir serzeniş en basit bir bedbinlik alameti görülmemiş. Çünkü onlar iman ve hidayet ile her şeyin güzel cihetine bakmışlar, her şeyi lehlerine yorumlamışlar.

 “Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır.”(1)

(1) bk. Mektubat, Hakikat Çekirdekleri: 50.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Sekizinci Söz | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2005 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...