Her şeyin iyisine bakmak, murdar şeylerle hiç ilgilenmemek tavsiye ediliyor. Burada "murdar şeyler"den maksat nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Murdar şeyler, Allah'ın kabul etmediği ve razı olmadığı her şeyi temsil eder. Her şeyin iyisi ise, Allah'ın razı olduğu ve hoş gördüğü şeylerdir. Müslüman safayı alıp, kederi bırakmalı, her şeyin iyisine bakıp murdar ve çirkin şeylerden uzak durmalıdır.

Bu imtihan dünyasında hayırlarla şerler, güzellilerle çirkinlikler birlikte bulunuyorlar. Bu cümlede bizlere daima iyiye ve güzele talip olmamız, kötü ve çirkin fiillerden uzak durmamız tavsiye ediliyor.

Öte yandan, dünyada sıhhat yanında hastalık, sevinç yanında keder de bulunur. Üstad, güzelliği ikiye ayırır: “Hüsn-ü bizzat” ve “hüsn-ü bilgayr.”

Kâfir, kâinatta olup biten bütün hâdiselere küfür gözlüğü ile baktığı için, her hâdise karşısında kalbi ve aklı titreyip azap çeker. Bunun içindir ki, bu tür kimseler hâdiselerin tazyikinden kurtulmak için, oyunlarla oyalanır ve sefahete dalarak akıllarını uyuturlar. Mü’min ise, bütün hâdisata iman nuru ile baktığı için, kalbi ve aklı bir saadet ve huzur yolu bulup her şeyin arka planında gizli olan güzellikleri ve hikmetleri görür. Her şey mü’mine dost ve enîs olup, her şeyden bir güzellik ve huzur yakalar. Hatta hastalık ve musibetler bile kâmil bir mü’minin nazarında İlahi bir iltifat ve ikramdır; günahlarına kefarettir, derecesini artırmaya bir vesiledir.

Peygamberler ve evliyalar çok büyük sıkıntı ve belâlara maruz kaldıkları halde, hayatlarında en küçük bir şikâyet, en ufak bir serzeniş en basit bir bedbinlik alameti görülmemiştir. Çünkü onlar iman ve hidayet ile her şeyin güzel cihetine bakmışlardır.

“Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır.”(1)

(1) bk. Mektubat, Hakikat Çekirdekleri: 50.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...