Her şeyin iyisine bakmak, murdar şeylerle hiç ilgilenmemek tavsiye ediliyor. Burada "murdar şeyler"den maksat nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Murdar şeyler, Allah'ın kabul etmediği ve razı olmadığı her şeyi temsil eder. Her şeyin iyisi ise, Allah'ın razı olduğu ve hoş gördüğü şeylerdir. Müslüman safayı alıp, kederi bırakmalı, her şeyin iyisine bakıp murdar ve çirkin şeylerden uzak durmalıdır.

Bu imtihan dünyasında hayırlarla şerler, güzellilerle çirkinlikler birlikte bulunuyorlar. Bu cümlede bizlere daima iyiye ve güzele talip olmamız, kötü ve çirkin fiillerden uzak durmamız tavsiye ediliyor.

Öte yandan, dünyada sıhhat yanında hastalık, sevinç yanında keder de bulunur. Üstad, güzelliği ikiye ayırır: “Hüsn-ü bizzat” ve “hüsn-ü bilgayr.”

Kâfir, kâinatta olup biten bütün hâdiselere küfür gözlüğü ile baktığı için, her hâdise karşısında kalbi ve aklı titreyip azap çeker. Bunun içindir ki, bu tür kimseler hâdiselerin tazyikinden kurtulmak için, oyunlarla oyalanır ve sefahete dalarak akıllarını uyuturlar. Mü’min ise, bütün hâdisata iman nuru ile baktığı için, kalbi ve aklı bir saadet ve huzur yolu bulup her şeyin arka planında gizli olan güzellikleri ve hikmetleri görür. Her şey mü’mine dost ve enîs olup, her şeyden bir güzellik ve huzur yakalar. Hatta hastalık ve musibetler bile kâmil bir mü’minin nazarında İlahi bir iltifat ve ikramdır; günahlarına kefarettir, derecesini artırmaya bir vesiledir.

Peygamberler ve evliyalar çok büyük sıkıntı ve belâlara maruz kaldıkları halde, hayatlarında en küçük bir şikâyet, en ufak bir serzeniş en basit bir bedbinlik alameti görülmemiştir. Çünkü onlar iman ve hidayet ile her şeyin güzel cihetine bakmışlardır.

“Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır.”(1)

(1) bk. Mektubat, Hakikat Çekirdekleri: 50.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

karolin

"Hatta hastalık ve musibetler bile kâmil bir mü’minin nazarında İlahi bir iltifat ve ikramdır; günahlarına kefarettir, derecesini artırmaya bir vesiledir." diyorsunuz.

Eskiden bir derste, hastalık dua ile Allahtan istenilmez denilmişti. Mademki hastalık kâmil müminler için bir iltifat ve ikram ise neden istenilmesin? 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
İstemek yasaklandığı için ama verilirse ona sabretmek ve iltifat olarak görmek kulluk görevidir. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
karolin

İstemenin yasaklandığı neyle sabit, hadis veya ayeti yazabilir misiniz? 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Bir rivayete göre, Hz. Peygamber (a.s.m), hasta olan Hz. Ali (ra)’i sormaya gitmiş ve hangi dualar ettiğini sormuş, o da Allah’tan sabır dilediğini söylemiştir. Bunun üzerine Hz. Peygamber (a.s.m), “Musibetimde bana sabır ver, demek yerine, neden: 'Rabbena atina…' / (Ya Rabi! Bana dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver...' duasını okumuyorsun?” anlamına gelen tavsiyelerde bulunmuştur. Ayrıca Hz. Peygamber (asm) yanından geçerken “Ey Rabb’im! Senden sabır istiyorum.” diye dua eden bir kişiye “Sen Allah’tan bela istemiş oldun; bunun yerine ondan sağlık ve âfiyet dile.” buyurdular.(bk. Tirmizi, Daavat, 94; Kenz I, 292).
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...