"Hikmetnüma suret gömleği üstünde, lütuf ve ihsan çiçekleriyle müzeyyen bir hulle-i inayet, her şeyin kametine göre biçilmiş." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, şu mevcudat, zerrelerden güneşlere kadar, fertler olsun, neviler olsun, küçük olsun, büyük olsun, semerat ve gayatla ve faydalar ve maslahatlarla münakkaş bir kumaş-ı hikmetten muhteşem bir gömlek giydirilmiş ve o hikmetnüma suret gömleği üstünde, lütuf ve ihsan çiçekleriyle müzeyyen bir hulle-i inayet, her şeyin kametine göre biçilmiş."(1)

Şu gözümüz önündeki mevcudat ve varlıklar, en küçük atomundan en büyük galaksilerine kadar, -ister bir fert olsun, ister bir tür olsun, ister küçük olsun, ister büyük olsun- nice gayelerle, hikmetlerle süslenmiş, vücut giydirilmiş, her mevcuda sayısız ihsanlar edilmiştir.

Bu varlıklara verilen vücut elbisesi içinde, sayısız cihaz ve duygular dercedilmiş. Her bir cihaz ve duygu, Allah’ın ikram ve ihsanlarına açılan pencereler hükmündedir. Mesela; göz bir cihazdır, insan sayısız görme nimetlerini bu göz ile tadar. Kulak bir cihazdır; sesler âlemindeki nimetleri bu cihaz ile hisseder. Bu noktada her şey Cenab-ı Hakk’ın varlığına ve birliğine penceredir.

1) bk. Sözler, Yirmi İkinci Söz, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...