"Kalem-i Kudret" ne demektir?

Soru Detayı

- Kalem kadere bakan bir mesele iken neden kudret ile ilişkilendirilmiş?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kalem" ifadesi, burada bir şeyi oluşturmak ve meydana çıkarmak manasında kullanılıyor. Bu açıdan "kader kalemi", plan oluşturma manasında iken "kudret kalemi" de bu planı icra etme ve meydana getirme manasında kullanılır. Her iki durum da kalem kelimesiyle ifade ediliyor.

Meselâ; kader kalemi bir ağacın bütün özelliklerini levh-i mahfuzda yazıp çiziyor. Kudret kalemi de bu kaderde yazılıp çizilen ağacı aynen yaratıp icat ediyor. Kudret yaratma, meydana çıkarma manasında kalem, kader de yazma çizme manasında kalem oluyor.

"Kalem" burada bir mecazdır, zahiri mana üzerine anlaşılamaz. Yani ilahi kudretin bir kalemi var da onunla yazıyor diye anlaşılmaz. Bir şeyi yoktan var etmek ve meydana çıkarmak manasındadır.

Kader-i ilahi mühendis gibi, kudret kalemi ile yapılacak şeyin plan ve programını çizer. Kudret ise usta gibi olup, mühendisin yaptığı plana göre eseri meydana getirmeye vazifelidir. Böylece her iki makam da meydana getirme üzerine tanzim edilmiş olup, kalem ile ifade edilmektedir. Birisi kaderdir, diğeri ise kaza. Her ikisi de Allah'ın ilimlerinin çeşitlerini yansıtır ve kalem ile tarif edilir.

"...ilm-i ezelînin iki nev’i olan kaza ve kaderin düsturlarıyla san’atkârane biçilmiş ve her birinin kametine göre tam münasip dikilmiş, mükemmel giydirilmiş, gayet muntazam birer hikmetli şekil verilmiş." (Şualar, On Beşinci Şua)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...