"Hukuk-u âmmenin hukukullah hükmüne geçtiğini bilenlere..." cümlesini, devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hukuk-u amme", kamu hakkı, kamu hukuku anlamlarına geliyor. Bütün toplumun hakkını kollayıp gözetmek, ihlal ve ihmal edildiğinde bunun hesabını sormak ancak kamunun sahibi, maliki Rabbi olan Allah’a aittir ki kamu hakkı bir yönü ile Allah’ın hakkı ve hukuku hesabına geçiyor.

Mesela, küçük bir çocuğun velayeti ve bakımı nasıl anne ve babasına ait ise -tabiri caiz ise- insanlığın ve kamunun velayet ve hesabı da Allah’a aittir. Bu yüzden kamu malı yemek, kamuya ait hakka tecavüz etmek, doğrudan Allah’a yapılmış bir hürmetsizlik, bir isyan niteliği taşıyor ve bunun hesabı çok acıklı ve çetindir.

Birileri kamu malını peşkeş çeker ya da bu peşkeşe göz yumarsa, hukukullahı çiğnemiş oluyor.

"Amme hukuku", insanların, doğuştan gelen vazgeçilmez hak ve hürriyetlere sahip olduğunun kabul edilmesinden beri, bu hak ve hürriyetleri devlete ve diğer insanlara karşı korur ve bunların karşılıklı ilişkisini tanzim eder. Bu tanzimin garantörü Allah’tır.

Özetle, Allah’ın insana vermiş olduğu bir hakkı çiğnemek, zımni olarak Allah’ın hakkını çiğnemek anlamına geliyor. Hukukullah farzdır, terki haramdır.

bk. Emirdağ Lahikası-II, 149. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...