“Hz. Cebrail vahiy meleğidir” deniliyor. On dört asırdır yeni bir peygamber gelmediğine göre, şu anda ne vazife görüyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

On Altıncı Söz'de geçen şu kısım, sorunuza cevap olabilir diye düşünüyoruz:

"Üçüncüsü: Nurani ruhların aksidir. Şu akis, hem hayydır hem ayndır. Fakat âyinelerin kabiliyeti nisbetinde tezahür ettiğinden, o ruhun mahiyet-i nefs-ül emriyesini tamamen tutmuyor."

"Meselâ: Hazret-i Cebrail Aleyhisselâm, Dıhye suretinde huzur-u Nebevîde bulunduğu bir anda, huzur-u İlahîde haşmetli kanatlarıyla Arş-ı A'zam'ın önünde secdeye gider. Hem o anda hesabsız yerlerde bulunur, evamir-i İlahiyeyi tebliğ ederdi. Bir iş bir işe mani olmazdı."
(1)

Yani, peygamberlere vahiy getirmek Cebrailin (a.s) görevlerinden sadece biridir. Ama onun görevi bununla sınırlı değildir. Allah'ın huzurunda daima secde ve ibadet halinde bulunması, meleklere ilahi emirleri tebliğ etmesi gibi mühim ve daimi vazifeleri de vardır.

(1) bk. Sözler, On Altıncı Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...