Mi’rac risalesine serlevha edilen ayetlerin, yerleri ve izahları hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İlk ayet İsra suresinin birinci ayetidir ve meali şöyledir:

“Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.” (İsra, 17/1, 2)

Daha sonra Necm suresinin 4-18. ayetleri yer alıyor. Bu ayetlerin mealleri ise şöyledir:

4. (Size okuduğu) Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir.

5. Onu kendisine pek güçlü ve kuvvetli olan (Cebrail) öğretti.

6, 7. Melek kendi asli suretine girip doğruldu. İşte o zaman kendisi en yüce ufukta idi.

8, 9. Sonra (ona) yaklaştı, derken sarkıp daha da yakın oldu. Öyle ki araları (Peygambere olan mesafesi) yayın iki ucu arası kadar veya daha az kaldı.

10. O da kuluna vahyetmek istediği her şeyi vahyetti.

11. Gözlerinin gördüğünü kalbi yalanlamadı.

12. Şimdi siz kalkmış da onun gördükleri hakkında şüphe edip kendisiyle münakaşa mı ediyorsunuz?

13. Andolsun ki, o, Cebrail’i bir başka inişte daha (asli suretiyle) görmüştü,

14. Sidre-i münteha'nın yanında.

15. Me'va cenneti de onun yanındadır.

16. O dem ki Sidre'yi bir feyiz sarıyor, sardıkça sarıyordu...

17. Göz (gördüğünden) şaşmadı ve (onu) aşmadı.

18. Andolsun Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü gördü!

İsra sûresi’nin birinci ayetinde geçen “Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye” ifadesi çok önemlidir. Buna göre mi’racın asıl hikmeti Allah Resûlünün ilâhî ayetleri çok daha geniş dairelerde temaşa etmesi, böylece marifatullahdaki o yüksek derecesine her bir tabakanın temaşasıyla yeni mertebeler ilave edilmesidir.

Cennetü'l-Me'vâ, cennetin tabakalarından biridir ve şu âyet-i kerîme ile haber verilmiştir:

"İman edip güzel amel işleyenlere gelince, onlar için Me'vâ cennetleri vardır." (Secde, 32/19)

Beşinci ayette Cebrail (a.s)'ın çok güçlü olduğu ifade edilmektedir. Zâten melek “kuvvet” demektir. Dört büyük melekten biri olan Cebrail aleyhisselam bu noktada diğer bütün meleklerden çok daha kuvvetlidir.

Altıncı âyette Cebrailin aslî sûretiyle göründüğü haber veriliyor. Melekler nurdan yaratılmışlardır ve çeşitli şekillerde görünebilmektedirler. On Altıncı Söz’de Cebrail’in Dıhye isimli bir sahabenin sûretinde huzur-u Nebevî'de bulunduğu ifade edilmiştir. Mi’rac mucizesinde ise Cebrail aslî sûretiyle görünmüştür. Yine Altıncı Söz’de Cebrail’in aslî sûreti konusunda “Huzur-u İlâhîde haşmetli kanatlariyle Arş-ı A’zamın önünde secdeye gider.” denilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...