İlköğretim çağındaki çocuklara, Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nurları nasıl anlatabiliriz, hizmeti nasıl sevdirebiliriz? Hizmette çocuklara yönelik neler yapılabilir, nereler okunabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu konuda tam yardımcı olmak için, muhatap olunan aile ve çocukların durumunu, bakış açılarını ve çocuklarla ilgili bazı bilgilere sahip olmamız icap etmektedir. Zira her yerin kendine özgü şartları vardır. Hizmet edenlerin ise bu özel şartları dikkate almaları gerekmektedir. Ancak biz yine de bazı temel prensiplerden bahis ile bir kaç hususa değinelim.

- Bunlardan en önemlisi ve çocukların istikbalini ilgilendiren konu şudur: Risaleleri çacukların seviyesine indirmeye çalışmak ve sıkmadan, sevdirerek anlatmak çok önemlidir. Risalelerden sıkılan çocukların, ilerideki yaşlarda risalelere karşı soğuk davrandıkları ve kolay kolay okumaya yanaşmadıkları tespit edilmiştir. Dersleri daha çok küçük risalelerde olduğu gibi hikayeler suretinde takdim etmek ve onları da konuşturarak yapmak daha faydalı olacaktır.

- Diğer taraftan hizmetimizin devamı için, ailelerin de ilgi ve itibarını kazanmak için müşahhas ve tatbik edilebilir bazı güzel davranışları ve alışkanlıkları çocuklara kazandırmak icab etmektedir. Zira, aileler çocuklarında gözle görünür bazı değişikliklerin olmasını beklerler. Anne babanın çocuklarına: "Oğlum veya kızım sen bu gün ne öğrendin?" sorusuna verecek cevapları olmalı. Bunlar yemek adabı, surelerin ezberletilmesi, namaz kılmak olabilir.

- Çocukları fazla tutmamalı, hedeflenen program biter bitmez gitmeleri sağlanmalıdır. Kaldıkları sürece çocukluğun gereği olan hareketliliklerini ortaya koyacaklar, bu ise sizi zor durumda bırakabilir. Yanlış bir davranışınız, onların nazarındaki kişiliğinizi zedeleyebilir. İşi tadında bırakmak, bir dahaki gelişlerini sağlamak açısından çok önemlidir.

Ayrıca çocuklarla ilgilenirken dikkat edilmesi gereken hususları maddeler halinde sıralamaya çalışalım:

1. İlköğretim yaşlarında Nurların sevdirilmesi, iman fedailerinin örnek hayatlarına özendirme, hizmetinin ulviyetinin kalplerde yerleştirilmesi daha faydalı olur.

2. Nazik ve latif ruhları ağır ve ciddi şeylere dayanamayacağından dolayı sevince, şevke ve zevke medar şeyler daha faydalı olur.

3. Çok önemli konular örneklerle açıklanmalı, seviyelerine uygun şekilde anlatılmalıdır.

4. Hakikatleri, ülfet ettikleri anne, baba ve akrabalarının dışındaki kimselerden dinlemeleri daha faydalıdır.

5. Eğitimi verecek şahsın pedagojik formasyonunun olması önemlidir.

6. Çok yükleme yapmadan, tenezzüh ve oyun ağırlıklı olarak konular serpiştirilmelidir.

7. Hikaye, çizgili roman ve görsel olarak faydalı şeyler ön plana alınmalı.

8. Risaleler en yüksek seviyede marifet dersi olduğundan, ehliyetli biri tarafından onların seviyelerine indirgeyerek günde, azami bir saatlik program düzenlenebilir. Fazlası ülfet ve alışkanlık meydana getireceğinden, ileride hizmete ve Risalelere karşı ciddi bir soğukluk meydana getirebilir.

9. Çocukların arzu ve hayal güçleri, diğer yeteneklerine göre daha ön planda olduğundan, o duygularını tatmin edecek konular anlatılmalı, programlar uygulanmalıdır.

10. Mümkünse çevre faktörü göz önüne alınarak ferah ve nezih yerler seçilmeli, kapalı alanlarda fazla tutulmamalı, mümkünse çocukların program yapacağı yerlere oyun alanları ihdas edilmelidir.

Sözler kitabının ilk dokuz sözü ile Şualar adlı eserin On Birinci Şua meseleleri, yani Meyve Risalesi çocuklarımıza ders olarak okunup izah edilebir. Aslında her konu okunabilir; önemli olan şey, meseleyi çocukların seviyesine indirgemektir.

Daha geniş bilgi için tıklayınız:

- Çocuk ve Risale-i Nur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...