Block title
Block content

İncir ağacı bir listedir, bir fihristedir, bir sergidir, derken ne demek isteniyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur’an-ı Kerimdeki yeminler ile yapılan te’kidin  en göze çarpan hikmeti, nazarları ve dikkatleri İlahi sanatlar üzerine çekmektir. Allah’ın isim ve sıfatlarının sanat üstündeki mucizevi harikalarını ilan ve izhar etmek için kasem ile teyit ve tekit yapılıyor.  

1- "Yemin olsun güneşe ve aydınlığına." (Şems Sûresi: 91:1)

2- "Yâsin. Hikmet dolu Kur'ân'a yemin olsun." (Yâsin Sûresi: 36:1-2)

3- "Yemin ederim yıldızların mevkilerine. Bu bir yemin ki, bilseniz, ne büyüktür." (Vâkıa Sûresi: 56:75-76)

4- "Kayan yıldıza yemin olsun." (Necm Sûresi: 53:1)

5- "Yemin olsun rüzgâra." (Zâriyât Sûresi: 51:1)

6- "Yemin olsun gönderilen meleklere." (Mürselât Sûresi: 77:1)

7- "Yemin olsun incire ve zeytine." (Tîn Sûresi: 95:1.)

İncir ağacı bu hususta bir numune bir örnek teşkil ettiği için, Üstad Hazretleri onun şahsında bütün meyve ve sebzelere işaret edilmiş diyor. Liste ve sergi tabiri  hem incirin harika fıtratına ve yaratılışına işaret ediyor  hem de bütün meyvelere bir numune olduğuna işaret ediyor.

Evet incirin o harika sanatına dikkat edildiği zaman Allah’ın isim ve sıfatları bir sergi tablosu gibi kendini gösterip ilan ediyor diyebiliriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...