"İşte bu recm-i şeyâtîn için atılan şahapların üç manası olabilir..." Devamıyla birlikte izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Her varlık ve hadisenin, biri zâhir diğeri, bâtın olmak üzere iki yönü vardır. Yavrusuna zorla acı bir ilacı içiren bir anne, zâhiren acımasızlık misalini gösterirken, hakikatte ise tam bir şefkat manzarası sergilemektedir.

İlim, hadiseleri daha ziyade zâhire bakarak değerlendirir. Ancak her hadisenin bir de arka ciheti vardır. Zahiren gök taşları düşmektedir; hakikatte ise, her bir gök taşı, düşmanı uzaklaştırmak için atılan bir mermi gibidir. Ve bir hakikatin insanlar tarafından anlaşılması için kullanılmaktadır.

Diğer taraftan, ihtiyarlanan gök cisimleri ömürlerini doldurdukları için düşmüş olsalar bile, Allah, onları israf etmemekte ve aşağıda izah edilen hakikatin tahakkukuna vesile kılmaktadır.

"Ve yıldızların küçük bir nev'ini de şeyâtînin recmine alet etmiş."

"İşte bu recm-i şeyâtîn için atılan şahapların üç manası olabilir:"

"Birincisi: Kanun-u mübareze en geniş dairede dahi cereyan ettiğine remiz ve alâmettir..."

Semâ dairesinde cisimleri latif, ama fıtratları şer olan cin taifesinden şerli bir tabaka ile melekler ve tayyip olan ruhlar arasında da bir çarpışma vardır.

"İkincisi: Semavatta hüşyar nöbettarlar, mutî sekeneler var. Arzlı şerirlerin ihtilâtından ve istimâlarından hoşlanmayan cünudullah bulunduğuna ilân ve işarettir..."

Burada ise şerli ruhların ve cinlerin semânın o tabakasına kulak hırsızlığı için tecavüz etikleri, oranın sakinleri olan nuranî ve itaatkâr askerlerin de o şerli ruhları tard etmek için şahap attıkları ifade ediliyor.

"Üçüncüsü: Muzahrafat-ı arziyenin mümessilât-ı habiseleri olan casus şeytanları, temiz ve temizlerin meskeni olan semayı telvis etmemek ve nüfus-u habise hesabına tecessüs ettirmemek için, edepsiz casusları korkutmak için atılan mancınıklar ve işaret fişekleri misilli, o şeytanları ebvâb-ı semâdan o şahaplarla red ve tarddır."(1)

Sema âlemi, nuranî ve hayırlı sakinlerin yaşadığı bir âlemdir. Cinlerin şerli ve habis taifesi ise o mekâna yakışmıyorlar. Öyle ise şerli cinlerin habis insanlar adına oraya gidip kulak hırsızlığı yapmasına mâni olmak için, semanın nöbetçileri olan meleklerin onlara mancınığa benzer şahaplar fırlatıp kovmasını beliğ bir şekilde ifade ediyor.

Hayır ile şer mücadelesi genel bir kaide olduğu için sema tabakasında vuku bulan bu taşlama ve çatışma olayı belli bir döneme tahsis edilemez. Bu sebeple şerli şeytanların recm edilmesi olayı halen devam etmektedir. Yıldız kaymaları da bunun birer alameti niteliğindedir ve halen yıldız kaymaları devam etmektedir.

1) bk. Sözler, On Beşinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...