Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, Yedinci Basamağı izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Yedinci Basamak: Yıldızların pek küçük efradı olduğu gibi, pek büyükleri de vardır. Semanın vechini, yüzünü ziyalandıran her şey yıldızdır. Bu neviden bir kısmı, semâya zînet olmuştur. Bir kısmı da şeytanları recmetmek için semavî mancınıklardır. Semâda yapılan bu recm, semâ gibi en vâsi dairelerde bile vukua gelen mübareze hâdisesini insanlara göstermekle insanların mutîlerini âsilerle mübârezeye teşvik ile alıştırmaktır.”(1)

Şeytanların recmedilmeleri, iman-küfür mücadelesinde meleklerin şeytanları semadan kovmalarına ve mağlup etmelerine bir nişan, bir alamettir. Bu hadisenin insanlara gösterilmesiyle müminler, şeytanın cephesinde görev yapan bütün şer odaklarına karşı cihat yapmaya teşvik edilmektedir. Şeytanların kovulmaları, Müslümanların bu manevi mücadelede, Allah’ın inayetiyle, galip geleceklerine ve düşmanlar ne kadar çok ve kuvvetli olursa olsun, ümitsizliğe düşmeye gerek olmadığına bir işarettir.

“Akıbet müttakilerindir.” [Sonunda kazanacak olanlar, elbette Allah’tan korkup (kötülüklerden) sakınanlardır.] (Hûd, 11/49)

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, Yedinci Basamak.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...