Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, Yedinci Basamağı izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Yedinci Basamak: Yıldızların pek küçük efradı olduğu gibi, pek büyükleri de vardır. Semanın vechini, yüzünü ziyalandıran her şey yıldızdır. Bu neviden bir kısmı, semâya zînet olmuştur. Bir kısmı da şeytanları recmetmek için semavî mancınıklardır. Semâda yapılan bu recm, semâ gibi en vâsi dairelerde bile vukua gelen mübareze hâdisesini insanlara göstermekle insanların mutîlerini âsilerle mübârezeye teşvik ile alıştırmaktır.”(1)

Şeytanların recmedilmeleri, iman-küfür mücadelesinde meleklerin şeytanları semadan kovmalarına ve mağlup etmelerine bir nişan, bir alamettir. Bu hadisenin insanlara gösterilmesiyle müminler, şeytanın cephesinde görev yapan bütün şer odaklarına karşı cihat yapmaya teşvik edilmektedir. Şeytanların kovulmaları, Müslümanların bu manevi mücadelede, Allah’ın inayetiyle, galip geleceklerine ve düşmanlar ne kadar çok ve kuvvetli olursa olsun, ümitsizliğe düşmeye gerek olmadığına bir işarettir.

“Akıbet müttakilerindir.” [Sonunda kazanacak olanlar, elbette Allah’tan korkup (kötülüklerden) sakınanlardır.] (Hûd, 11/49)

Şeytanları taşlamak için atılan şeyler bildiğimiz anlamda yıldızlar değil meteorlardır.

Ayrıca yıldız kaymasının bilimsel açıklaması işin zahiri boyutudur, bu işin bir de manevi boyutu ve açıklaması vardır ki bu ikisinin farklı nedenlere dayanması birbirine ters değildir.

Yıldız kayması denilen olay atmosfere çok yüksek hızla girip yanan gök taşlarıdır. Yıldız kayması dediğimiz göktaşı yağmuruna neden olan taşlar çok yüksek hızlarda hareket ettiklerinden, genellikle göz açıp kapayıncaya kadar kaybolurlar.

"Andolsun ki biz, göğü yıldızlarla bezedik ve bazılarıyla şeytanların taşlanmasını sağladık. Onlara alevli ateş azabını hazırladık." Mülk, 5

"Biz, yakın göğü, bir süsle, yıldızlarla süsledik. Ve itaat dışına çıkan her şeytandan gökyüzünü koruduk. onlar, artık Mele-i a'lâ'da olup bitenleri dinleyemezler. Dinlemeye kalkışanlar da her taraftan taşlanırlar. Kovulup atılırlar. Ve onlar için sürekli bir azab vardır. Ancak (meleklerin konuşmalarından) bir söz kapan olursa, onu da delen ve yakan bir alev takip eder."(Saffât, 37/6-10)

Ayetlerinde olduğu gibi; Allah'a karşı inat eden ve O'nun tarafından indirilen Rabbanî işleri, emir ve âyetleri anlayarak hak yoluna girmek isteyen insanları gizliden gizliye türlü engeller, kuruntular, hayaller, hile ve desiselerle aldatarak akıllarını ve gönüllerini çelip arkalarında sürüklemek üzere dolaşan bu suretle insanlara karşı işleri güçleri şeytanlık yapmaktan ibaret olan ve bundan dolayı kendilerine şeytan denilen maddî, manevî birtakım alçak kuvvetler, kötü ruhlar vardır ki bunlar, gökten kovulmuş ve gök de onlardan korunmuştur.

Özetle yıldızlarla şeytanların taşlanmasından maksat ise göklerdeki meleklerin konuşmalarını dinleyip onlardan bilgi sızdırmak için kulak hırsızlığı yapmak isteyen şeytanların bu yıldızlardan çıkan parlak ışıklarla, bir tür ateş toplarıyla engellenmesidir.

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, Yedinci Basamak.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...