"İştirak-i emval" düsturu yalnız Nur talebeleri arasında mı var? Yoksa diğer cemaatlerde de geçerli bir düstur mudur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İştirak-i emval, şirketleşme demektir. Herkes elindekini getirip ortaya koyuyor. Bununla büyük bir sermaye meydana geliyor. Az bir sermaye ile elde edilmemeyen kazançlar ve yapılamayan işler, bu ortaklık neticesinde tahakkuk etmiş oluyor.

Maddi ve dünyevi işlerde kullanılan bu ortaklık sistemi, uhrevi işler için de geçerli olduğunu soylüyor Üstad.


Gerek dünyevi ve gerekse uhrevi işlerde kim bu iştirak-i emval düturuna riayet eder ise aynı neticeyi elde edecektir. Maddi ortaklıkta nasılki herkes istifade edebiliyorsa manevi ortaklık için de geçerlidir. Yoksa sadece Nur talebeleri için geçerli bir durum değildir.

"Ehl-i dünya, büyük bir servet ve şiddetli bir kuvvet elde etmek için, hattâ bir kısım ehl-i siyaset ve hayat-ı içtimaiye-i beşeriyenin mühim âmilleri ve komiteleri, iştirak-i emval düsturunu kendilerine rehber etmişler. Bu iştirak-i emval düsturu a'mâl-i uhreviyeye girse, zararsız azîm menfaate medardır." (1)

- "Şahs-ı manevi" nedir, Risalelerde kullanılan "şahs-ı manevi" kelimelerini nasıl anlamlandırmalıyız?

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Birinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ebuyusuf

Benim soruma cevap vermekten ziyade, genel bir tanımlama yapmışsınız.. Risale-i Nur cemaatleri haricindeki ve diğer cemaatlerde de bu düstur var mı, diye sormuştum?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)

Verilen cevapta geçen; "Yoksa sadece Nur talebeleri için geçerli bir durum değildir" cümlesinin sorunuza cevap olduğu kanaatindeyiz.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...